3/5

Řetězce (String)

Řetězce ze zapisují do uvozovek jednoduchých (‘ ‘), nebo dvojitých (“ “). Řetězce mohou obsahovat číslice, písmena a speciální znaky. WMLScript podporuje speciální escape sekvence jenž se vyskytují uvnitř řetězců Tyto sekvence jsou uvedeny v následující tabulce.

Escape sekvence
sekvence unicode význam symbol
\'
\u0027 apostrof (single quote) '
\"
\u0022 uvozovky (quote) "
\\
\u005C zpětné lomítko (backslash) \
\/
\u002F lomítko (slash) /
\b
\u0008 Posun doleva (backspace)  
\f
\u000C Form feed  
\a
\u000A nová řádka (newline, linefeed - LF)  
\r
\u000D návrat na začátek řádky (carriage return - CR)  
\t
\u0009 tabulátor (tab - HT)  

WMLScript umožňuje automatické zřetězování dlouhých literálů oddělených mezerami, tabelátory, nebo novými řádkami, před kterými ale musí být znak “+“, nebo “+=“.

Délka řetězce se zjistí zápisem funkce String.length().

Příklady na řetězce:
var pozdrav = „Ahoj“;
var delka = String.length(pozdrav); // vrátí hodnotu 4
var pozdrav += „ Pepo“ + „ a“ + „ Aleno“;
//proměnná obsahuje řetězec „Ahoj Pepo a Aleno“