Popis událostí WTA knihovny WTAWoiceCall

Tyto události se vztahují k hlasovému volání. Všechny parametry událostí WTA jsou vyjádřeny jako řetězce.

· wtaev-cc/ic - Indikuje příchozí volání. Hovor se může přijmout pomocí funkce WTAVoiceCall.accept, nebo odmítnout funkcí WTAVoiceCall.release.
· wtaev-cc/cl - Indikuje zrušení daného volání. Vrácený výsledný parametr ukazuje jak bylo volání zrušeno. Musí se jednat o jednu z následujících hodnot:
o “0“ = normální přerušení hovoru
o “1“ = o ukončení nejsou žádné informace
o “2“ = příčina v síti
o “3“ = ukončení pro výpadek signálu
o “4“ = volaná linka je obsazena
o “5“ = není dostupná síť
o “6“ = stanice neodpovídá
· wtaev-cc/co - Indikuje příchozí a odchozí volání.
· wtaev-cc/oc - Indikace spojení voláni.
· wtaev-cc/cc - Vyzvánění hovoru.
· wtaev-cc/dtmf - Vyslání DTMF tónu.