Architektura WAPu

Komunikace mezi bránou a serverem je přenášena v HTTP 1.1, stejně jako při běžné webové komunikaci. Kodér a dekodér je umístěn na bráně a redukuje množství informačních paketů přenášených k bezdrátovému klientovi. Hlavní odlišnosti jsou v komunikaci mezi bránou a klientem. Tato část programovacího modelu WAPu je známa jako WAP architektura (obr. 2).

obr. 2 - Architektura WAPu


WAP je vlastně celý komplet standardů a komunikačních protokolů. Tyto protokoly jsou vrstveny podobně, jak tomu bývá v celém světě počítačových sítí. Tato architektura umožňuje externím službám a aplikacím využít rysy WAPové architektury prostřednictvím předdefinovaných rozhraní. Externí aplikace mají přímý přístup k relační, transakční, bezpečnostní a transportní vrstvě.

WAE (Wireless Aplication Enviroment)

WAE je nejvyšší vrstvou WAPu a nabízí uživateli možnost pracovat s webem prostřednictvím micro-browseru. Spojením internetových a mobilních technologií poskytuje tato vrstva celou řadu funkcí. WAE spočívá především ve WML, WMLScriptu a Wireless Telephony Applications (WTA a WTAI).

WSP (Wireless Session Protocol)

Skládá se ze služeb, které pomáhají prohlížeči bezdrátového klienta. Optimalizují binární formu HTTP 1.1, aby bylo možné pozastavit, znovu spustit a přesunout relaci. Umožňuje snadné připojení přes bránu k běžnému webovému serveru.

WTP (Wireless Transaction Protokol)

Nabízí mechanismus tří typů transakcí: nejistý jednocestný požadavek, bezpečný jednocestný požadavek, a bezpečný dvou cestný požadavek/odpověď. WTP umožňuje vytvoření spojovaných komunikačních kanálů, které zajišťují přenos většího množství dat (na rozdíl od datagramového protokolu WDP).

WTLS (Wireless Transport Layer Security)

Založeno na TLS (Transport Layer Security) pro World Wide Web, WTLS poskytuje integritu dat, soukromí a autentizaci. To zahrnuje šifrování zabezpečené transakce.


WDP (Wireless Datagram Protokol)

Na nejnižší úrovni probíhá komunikace mezi mobilním zařízením a sítí operátora. WAP umožňuje použít několik přenosových mechanismů (podrobněji viz. Přenos dat), které podporují datové přenosy. Ze začátku se pro přenos používaly textové zprávy SMS, které však nabízejí omezenou přenosovou kapacitu. Dnes se proto nejčastěji používají služby CSD a HSCSD, které jsou běžné i pro ostatní datovou komunikaci (např. pro připojení do Internetu). V budoucnu se nejspíš prosadí GPRS, které navíc umožní, aby se přístup k WAPu zpoplatňoval na základě objemu přenesených dat a ne na základě doby připojení. Různorodé přenosové metody pak zastřešuje právě tato první vrstva WAPu – datagramový protokol WDP. Ten nabízí transportní služby dalším vrstvám WAPu. Odstiňuje tak rozdíly vzniklé použitím různých přenosových technologií jako SMS nebo CSD.