2/2

Přenos přes GPRS

Pro navázaní spojení pomocí GPRS (Global Packet Radio Services) je důležitá adresa, přes kterou se chce uživatel připojit k externí síti. Tato adresa je uložena v jeho profilu na HLR (Home Location Register) a odpovídá DNS konvencím. V tomto profilu jsou také uloženy všechny další jeho povolené adresy, se kterými se může spojit. V HLR je také uvedeno, zda používá statickou, nebo dynamickou IP adresu. V prvním případě je adresa přímo uvedena, dynamická adresa je mu přidělena při každém navázání spojení. Dynamickou adresu může přidělit operátorův server nebo nějaký externí, např. z firemního intranetu, do kterého je právě požadováno spojení. V HLR je také stanovena kvalita služby, která byla přidělena při aktivaci GPRS.

Při navazování spojení pošle mobilní telefon prvku sítě SGSN(Serving GPRS Support Node) požadavek na určitou kvalitu služby (Requested QoS), která je porovnána s právě volnou kapacitou sítě, a výsledkem je přidělení služby s kvalitou požadovanou nebo nižší. Qos je parametr skládající se z pěti atributů – priorita, zpoždění, spolehlivost, průměrná rychlost a maximální rychlost, jakou mohou být data přenášena.

Vlastní komunikace probíhá tak, že uživatel zadá adresu (Access Point Name), se kterou se chce spojit. Následuje ověření, zda je platná a jestli může být vytvořen PDP(Packet Data Protocol) kontext, což je vlastně ekvivalent hovoru při klasickém použití GSM. Od tohoto okamžiku je mobilní telefon součástí externí sítě, v našem případě Internetu. Tento proces trvá zhruba jednu sekundu.

Vedle rychlosti připojení je největším přínosem GPRS a zároveň oproti dosavadním datovým službám GSM použití paketového přenosu, tedy dynamické využití kapacity sítě. Rychlosti, kterých je možno dosáhnout při použití GPRS, jdou až k 171Kb/s. Toto je ovšem maximální teoretická rychlost při využití veškeré možné kapacity vyhrazené jednomu telefonu. Na výši rychlosti bude mít vliv spousta okolností, jako je pokrytí signálem, vliv interferencí a také možnosti aparátů. Současné klasické modemy dosahují 33-56 Kb/s, čemuž se GPRS bez problému vyrovná.

UMTS (sítě třetí generace)

V současné době vládnou světu mobilní komunikace GSM sítě druhé generace. Vývoj mobilní komunikace však nezadržitelně pokračuje. Již nyní je navržena specifikace sítí třetí generace (3G). V Japonsku, ale i v jiných státech světa jsou již v provozu první zkušební prototypy těchto sítí. V sítích 3G jsou prioritou datové přenosy. Z toho také vyplývají hlavní požadavky na ně, jako například videokonference nebo simultánní datové a hlasové přenosy

Přenosové rychlosti, které by měly mobilní sítě třetí generace dosahovat při datových přenosech, jsou silně závislé na stupni mobility mobilní stanice. Pro rychle se pohybující mobilní stanice (například v jedoucím autě) se počítá s rychlostí do 144 kbps. Pro pomalu se pohybující mobilní stanici, například používanou při chůzi, se počítá s rychlostí až 384 kbps. Pro stacionární mobilní stanici, umístěnou v podmínkách dostatečného příjmu, se pak počítá s rychlostí až 2 Mops. Ale na tyto rychlosti si ještě budeme muset chvíli počkat