Kontakt

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., petrasek@pf.jcu.cz

Mgr. Roman Hašek, Ph.D., hasek@pf.jcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Katedra matematiky
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice