CSS level 1

CSS level 2

CSS2 - Filters

Vlastnosti pro řízení pozice


Popis stránky:

   Tato stránka demonstruje možnosti řízení pozice elementu v dokumentu pomocí kaskádových stylů. Obsahuje několik ukázek, které představují tyto možnosti a zároveň předvádějí co je za pomoci vlastností pro řízení pozice možno vytvořit. Pod ukázkami je vždy uvedena přesná definice nastavení vlastností. Pro lepší přehlednost je pro definici stylu odstavců použit specifický styl jehož popis vlastností je ( color: #ff0000; font-family: courier new mono; font-size: 12; ). Tyto stránky jsou bohužel plně kompatibilní pouze v Internet Exploreru jelikož Natscape Navigator některé vlastnosti nepodporuje.


Ukázka 1:Vlastnosti pro řízení pozice Vlastnosti pro řízení pozice Vlastnosti pro řízení pozice Vlastnosti pro řízení pozice Vlastnosti pro řízení pozice

SPAN 1 (černá):
 - position: absolute; top: 420px; left: 250px; font-weight: bold; z-index:3;
   color:#000000; font-family: Verdana; font-size: 15pt
SPAN 2 (zelená):
 - position: absolute; top: 423px; left: 247px; font-weight: bold; z-index:2;
   color:#7fff7f; font-family: Verdana; font-size: 15pt
SPAN 3 (fialová):
 - position: absolute; top: 417px; left: 253px; font-weight: bold; z-index:1;
   color:#800080; font-family: Verdana; font-size: 15pt
SPAN 4 (oranžová):
 - position: absolute; top: 423px; left: 253px; font-weight: bold; z-index:1;
   color:#ff8000; font-family: Verdana; font-size: 15pt
SPAN 5 (modrá):
 - position: absolute; top: 417px; left: 247px; font-weight: bold; z-index:2;
   color:#007fff; font-family: Verdana; font-size: 15pt

Ukázka 2:

SPAN (obrázek):
 - position: relative; width: 500; height: 200; top: 10px; left:30px;
   overflow: scroll; clip: auto
ODSTAVEC VLASTNOSTÍ:
 - text-align: left; position: relative; top: 10px


Ukázka 3:

Kaskádový NADPIS Kaskádový NADPIS Kaskádový NADPIS Kaskádový NADPIS Kaskádový NADPIS Kaskádový NADPIS Kaskádový NADPIS Kaskádový NADPIS Kaskádový NADPIS Kaskádový NADPIS Kaskádový NADPIS
SPAN 1 (černá):
 - position: absolute; top: 1130px; left: 250px; font-weight: bold; z-index:1;
   color:#000000; font-family: arial; font-size: 25pt
SPAN 2 (šedá):
 - position: absolute; top: 1131px; left: 251px; font-weight: bold; z-index:2;
   color:#555555; font-family: arial; font-size: 25pt
SPAN 3 (tmavě červená):
 - position: absolute; top: 1132px; left: 252px; font-weight: bold; z-index:3;
   color:#880000; font-family: arial; font-size: 25pt
SPAN 4 (tmavě zelená):
 - position: absolute; top: 1133px; left: 253px; font-weight: bold; z-index:4;
   color:#008800; font-family: arial; font-size: 25pt
SPAN 5 (tmavě modrá):
 - position: absolute; top: 1134px; left: 254px; font-weight: bold; z-index:5;
   color:#000088; font-family: arial; font-size: 25pt
SPAN 6 (červená):
 - position: absolute; top: 1135px; left: 255px; font-weight: bold; z-index:6;
   color:#ff0000; font-family: arial; font-size: 25pt
SPAN 7 (zelená):
 - position: absolute; top: 1136px; left: 256px; font-weight: bold; z-index:7;
   color:#00ff00; font-family: arial; font-size: 25pt
SPAN 8 (modrá):
 - position: absolute; top: 1137px; left: 257px; font-weight: bold; z-index:8;
   color:#0000ff; font-family: arial; font-size: 25pt
SPAN 9 (bílá):
 - position: absolute; top: 1138px; left: 258px; font-weight: bold; z-index:9;
   color:#ffffff; font-family: arial; font-size: 25pt
SPAN 10 (zelená nadpisu):
 - position: absolute; top: 1139px; left: 259px; font-weight: bold; z-index:10;
   color:#2f9456; font-family: arial; font-size: 25pt
SPAN 11 (černá):
 - position: absolute; top: 1140px; left: 260px; font-weight: bold; z-index:11;
   color:#000000; font-family: arial; font-size: 25pt


 

webmaster |