Konference STEM vzdělávání

24.–25. listopadu 2022

Druhá konference věnovaná STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) vzdělávání na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích je pořádána s cílem shromáždit domácí i zahraniční odborníky na vzdělávání a přípravu učitelů základních a středních škol k výměně zkušeností a společné diskusi nad teoretickými východisky, organizačními postupy a očekávanými cíli implementace principů STEM vzdělávání do kurikula základní a střední školy a do přípravy budoucích učitelů souvisejících předmětů.

Dvoudenní konference se koná ve dnech 24. a 25. listopadu 2022 hybridní formou (prezenčně, i online v prostředí MS Teams) v prostorách Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Českých Budějovicích, konkrétně v budovách Dukelská 9 a Jeronýmova 10.

Konference je akreditována MŠMT ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů. Akreditace byla udělena pod č. j.: MSMT- 14720/2022-4-508.

Jednacími jazyky jsou čeština a angličtina.

Důležité termíny
  • do 30. 9. – možnost přihlášení workshopu
    (přihlášení probíhá elektronicky, prostřednictvím registračního formuláře)
  • do 14. 10. – vyrozumění, zda byl workshop akceptován
  • do 1. 11. – možnost registrace při platbě sníženého vložného 300 Kč
    (registrace probíhá elektronicky, viz odkaz Registrace)
  • od 2. 11. – registrace s platbou plného vložného 400 Kč
  • 24. 11., 10:00 – zahájení konference
  • 25. 11., 16:00 – ukončení konference
Hlavní přednášející
Formát konference

Konference bude pořádána hybridní formou s využitím systému MS Teams.

Podpora

Konference je organizována za podpory Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Jednoty českých matematiků a fyziků.

Programový výbor konference

Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.
doc. RNDr. Libuše Samková, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Organizační výbor konference

Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D.
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.
doc. RNDr. Libuše Samková, Ph.D.
RNDr. Jana Vysoká, Ph.D.