Škola BOV

    co je BOV?     kancelář
  knihovna       vývojová laboratoř
      třídy       sborovna     mapa portálu

Škola BOV

Cílem Školy BOV je vzdělávání stávajících a budoucích učitelů přírodopisu a biologie v oblasti badatelsky orientovaného vyučování (BOV, anglicky IBSE = Inquiry Based Science Education) a začlenění těchto postupů do výuky přírodopisu a biologie na základních a středních školách. Během projektu bude vytvořena sít pedagogických pracovníků, která povede k zahájení a udržování vzájemné spolupráce a motivace učitelů při přípravě a vedení hodin přírodopisu a biologie formou badatelsky orientované výuky. Chceme ukázat, že ačkoli je BOV jistě časově náročné, jeho začlenění do výuky přinese zvýšenou motivaci žáků a zájem o přírodovědné obory, i kdyby to znamenalo případnou redukci objemu vyučované látky. Množství informací v přírodovědných oborech neustále roste a v lidských možnostech není všechny tyto poznatky pojmout. BOV však nabízí aparát k vytváření a získávání poznatků, což by asi mělo být v současnosti cílem základního vzdělávání.

Registrovat do školy se můžete ZDE.

 

Pilotní projekt je realizován Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích v rámci projektu Generace Y - IPN PTPO.

 

Hlavním řešitelem projektu je Mgr. Jan Petr, Ph.D..

 

 

 

Katedra biologie PF JU       Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity      Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.