Škola BOV

    co je BOV?     kancelář
  knihovna       vývojová laboratoř
      třídy       sborovna     mapa portálu

Třídy

detail úlohy

název: Vývoj krajiny v obrazech 3. Obraz města a duch místa

hlavní soubor: download/BOV_uloha_0036.pdf

další soubor: download/BOV_uloha_0036_2.pdf

anotace:
Cílem úlohy je seznámit studenty s krajinou tak, jak je vnímána svými obyvateli v okolí jejich bydliště a školy, prostřednictvím tzv. mentálních map. Tyto mapy fakticky zahrnují subjektivní vnímání prostoru, jeho kvalit a uspořádání. Reálně vznikají jako topografický náčrt (plán) krajiny s vyznačením všech nosných prvků, které obyvatelé / návštěvníci vnímají jako významné (tedy zaznamenají je v rámci zjednodušující skici). Úlohu lze provést jak v učebně (po přípravě), tak přímo v terénu i během školního výletu či přírodovědně / zeměpisně orientované exkurze. Úloha zahrnuje krátkou výkladovou část (do 10 minut), poté samostatnou část, kdy studenti aktivně tvoří (20-30 minut dle časových možností) a navazuje závěrečné shrnutí (krátké ca 10 minut, nebo alternativně obsáhlejší diskuse se může protáhnout libovolně dle zájmu studentů). Prvkem, který úlohu studentům oživí, je výtvarná část, kdy mají možnost aktivního zapojení se do kolektivní práce. V případě zadání úlohy studentům na exkurzi je třeba skupinu vybavit dostatečným počtem skicáků (doporučuji 2 listy A4 na hlavu), podložek a obyčejných tužek. Závěrem úlohy studenti přenesou získané vědomosti a zkušenosti do role architekta – urbanisty. Vzhledem k zaměření předmětu by pozornost měla být věnována významu veřejné zeleně.

 

 

diskuse k úloze Vývoj krajiny v obrazech 3. Obraz města a duch místa:

 

vaše jméno*:

nadpis příspěvku:

text příspěvku*:

ochrana proti spamu (přihlášeným uživatelům se nezobrazuje):

 

     

 

 

 

 

Katedra biologie PF JU       Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity      Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.