Škola BOV

    co je BOV?     kancelář
  knihovna       vývojová laboratoř
      třídy       sborovna     mapa portálu

Třídy

detail úlohy

název: Hrajeme si s havětí

hlavní soubor: download/BOV_uloha_0037.pdf

anotace:
V tomto projektu se studenti zabývají různými živými bezobratlými (např. svinky, stínky, slunéčka či jiní členovci nacházející se v blízkosti školy) a učí se na nich pozorování i návrh a provedení jejich prvního experimentu. Pozorování (observační studie) je přitom jedna z bazálních dovedností vědeckého výzkumu. Výzkumníci provádí dva typy pozorování – kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativním pozorováním se popisují vlastnosti objektů - vzhled, vůně či zápach, chování apod. užíváním přídavných jmen bez čísel. Kvantitativní pozorováním se popisuje s použitím čísel. K pochopení rozdílu mezi kvalitativním a kvantitativním pozorováním zde učitel studentům předkládá sadu nástrojů použitelných pro kvantitativní pozorování. Během druhého bloku studenti objevují tvořivou stránku vědy, zatímco se nenásilně učí základní části experimentálního designu: plánování, bezpečnost, provedení pozorování a jeho záznam, formulace závěrů. Zatímco studenti plánují jejich vlastní mini-experiment s bezobratlými, jsou jim představeny čtyři základní části vědecké zprávy: úvod, metodika, výsledky a diskuse. Při třetím bloku proběhnou experimenty na základě metodiky sestavené v předchozím bloku. Studenti pečlivě následují svůj původní design a zaznamenávají veškeré změny, které byly vynuceny okolnostmi. Každá skupina dělá alespoň jedno kvantitativní pozorování. Jakmile experiment dokončí, sepíšou výsledky a diskusi. Tímto způsobem se seznámí se strukturou vědecké zprávy. Díky celému procesu také učitel uvidí, co studenti se studenti naučili o plánování a provádění experimentů. Činnost lektora je omezena jen na nejnutnější dohled. V tomto ohledu projekt slouží jako předstupeň plánování a provádění vědeckých experimentů. Celá lekce vznikla jako modifikace tří lekcí o těstu z Kalsey & Steel (2002).

 

 

diskuse k úloze Hrajeme si s havětí:

(maja - host)   07. 04. 2017 - 21:44:38

Notice: Undefined index: message in /home/P/bov/public_html/tridy-detail.php on line 256

 

vaše jméno*:

nadpis příspěvku:

text příspěvku*:

ochrana proti spamu (přihlášeným uživatelům se nezobrazuje):

 

     

 

 

 

 

Katedra biologie PF JU       Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity      Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.