Škola BOV

    co je BOV?     kancelář
  knihovna       vývojová laboratoř
      třídy       sborovna     mapa portálu

Třídy

detail úlohy

název: Hledání příčiny v (nejen) biologických vědách

hlavní soubor: download/BOV_uloha_0042.pdf

anotace:
Hledání příčiny nejrůznějších jevů či zákonitostí je jednou ze základních cílů vědců. Někdy se stává, že se na základě jednoduchého pozorování jeví příčina určitého jevu jako zcela zřejmá a neoddiskutovatelná. Přesto však na základě pozorování anebo špatně naplánovaného experimentu nelze konstatovat příčinnost (kauzalitu), protože to by mohlo vést ke zcela nesmyslným a často absurdním závěrům. Během této úlohy si žáci vyzkouší hodnotit aktivitu stínek (nebo jiných bezobratlých) v závislosti na teplotě okolí a pravděpodobně určí příčinný vztah mezi těmito proměnnými. Lektor jim poté demonstruje, proč je takové určení příčinnosti předčasné a žáci si sami pokusí navrhnout způsob, jak příčinnost konstatovat – správně provedený manipulativní experiment.

 

 

diskuse k úloze Hledání příčiny v (nejen) biologických vědách:

 

vaše jméno*:

nadpis příspěvku:

text příspěvku*:

ochrana proti spamu (přihlášeným uživatelům se nezobrazuje):

 

     

 

 

 

 

Katedra biologie PF JU       Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity      Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.