Škola BOV

    co je BOV?     kancelář
  knihovna       vývojová laboratoř
      třídy       sborovna     mapa portálu

Třídy

detail úlohy

název: Mapa ti to řekne, tak jen začít mluvit

hlavní soubor: download/BOV_uloha_0051.pdf

další soubor: download/BOV_uloha_0051_2.zip

anotace:
V této úloze se studenti seznámí s možnostmi geoinformačních systému z pohledu vytvoření mapy a mapové prezentace pro vysvětlení prostorových vztahů světa kolem nás. Cílem je zdůraznit a ukázat, že jedinci (rostliny, živočichové, člověk) nežijí ve světě kolem nás nezávisle, ale pohybují se v prostoru a tím se také navzájem ovlivňují. Postupnými kroky a otázkami jsou studenti vedeny k vymezení obsahu mapy (vymezení tématiky), zpracování dříve nasbíraných dat v terénu pomocí pozorování, GPS (viz úloha „GPS tě tam dovede“) nebo za použití existujících digitálních zdrojů. Studenti si vyzkouší prostorovou analýzu a vytvoření mapového výstupu, který umožní prezentaci výsledku pro ostatní. Pro potřeby úlohy bude jako experimentální téma použito posouzení vhodnosti distribuce pouličního osvětlení kolem školy či v místě bydliště studentů. Výsledky projektu lze prezentovat formou vytvořených map (výstava ve třídě), případně ve formě internetové prezentace (dynamické mapy). Závěrem je vhodné nad mapou diskutovat danou problematiku.

 

 

diskuse k úloze Mapa ti to řekne, tak jen začít mluvit:

 

vaše jméno*:

nadpis příspěvku:

text příspěvku*:

ochrana proti spamu (přihlášeným uživatelům se nezobrazuje):

 

     

 

 

 

 

Katedra biologie PF JU       Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity      Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.