Jednota českých matematiků a fyziků - logo

Jednota českých matematiků a fyziků

pobočný spolek České Budějovice

Rok 2021

Připravujeme

14. prosince 2021 / úterý / 14:30 - 18:30 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10 / J209

Konference:

Asian Technology Conference in Mathematics - mini session

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích hostí dne 14. prosince 2021 sekci významné světové konference Asian Technology Conference in Mathematics 2021 (ATCM 2021, https://atcm.mathandtech.org). Organizaci této události zajišťuje katedra matematiky Pedagogické fakulty ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočným spolkem České Budějovice. Jednání sekce se koná prezenčně v úterý 14. 12. 2021 v čase od 14:30 do 18:30 v budově Pedagogické fakulty Jeronýmova 10 v místnosti J209. Online přenos je zajištěn prostřednictvím platformy Zoom. Program je uveden zde. Všichni zájemci jsou vítáni. Informace o online připojení podá a případné další dotazy rád zodpoví Roman Hašek (hasek@pf.jcu.cz).


17. prosince 2021 / pátek / 14:00 - 15:00 hodin / J327 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Přednáška:

Výukové metody vhodné pro pěstování finanční gramotnosti žáků

Doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.

Anotace: Přednáška bude zaměřena na výběr vhodných výukových metod pro zprostředkování učiva z oblasti financí. Aplikace těchto metod bude ukázána na konkrétních úlohách a na vybraných tématech, vycházejících ze standardů finanční gramotnosti, jak jsou vymezeny v dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ (2007) a aktualizovány MŠMT v roce 2017.


17. prosince 2021 / pátek / 15:00 hodin / J327 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10

Členská schůze pobočného spolku

Program:
1) Zahájení
2) Zhodnocení činnosti p. s. v roce 2021
3) Plán činnosti na rok 2022Již se uskutečnilo

11.-13. listopadu 2021 / čtvrtek-sobota / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10, Dukelská 9

10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky

Celostátní konference pro učitele matematiky z různých typů škol a odborníky na vzdělávání v matematice s využitím technologií.

Všechny potřebné informace jsou uvedeny na stránce:

www.pf.jcu.cz/upvm.

Konferenci pořádají Katedra matematiky PF JU, Společnost učitelů matematiky JČMF SUMA a JČMF, pobočný spolek České Budějovice.

JČMF České Budějovice, kontakt: bla@pf.jcu.cz