Jednota českých matematiků a fyziků - logo

Jednota českých matematiků a fyziků

pobočný spolek České Budějovice

Rok 2018

28. 3. 2018 / středa / 15:00 hodin / J326 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
Rozvoj logického myšlení ve výuce matematiky
doc. RNDr. Josef Polák, CSc., katedra matematiky, FAV, Západočeská univerzita v Plzni

Pozvánka spolu s anotací přednášky (PDF)


25. 4. 2018 / středa / 14:00 hodin / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
Didaktické znalosti obsahu a matematické vzdělávání učitelů
prof. RNDr. František Kuřina, CSc., Univerzita Hradec Králové

Pozvánka spolu s anotací přednášky (PDF)


25. 4. 2018 / středa / 15:30 hodin / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
Členská schůze pobočného spolku
Hlavním bodem programu členské schůze byla volba výboru pobočného spolku na období 2018-2022. Nově zvolený výbor se sešel hned po členské schůzi a zolil své předsednictvo. Složení výboru i jeho předsednictva je uvedeno na stránce http://home.pf.jcu.cz/~jcmf/kontakty.htm


27. 6. 2018 / středa / 10:00-16:00 / Lannova ulice, u obchodního domu Prior / České Budějovice
Fyzika na Lannovce
Popularizační akce pro žáky všech typů škol a širokou veřejnost. Demonstrační experimenty doplněné o workshop zaměřený na praktické aplikace motorů, optiky, termiky, apod. Celkový počet aktivních návštěvníků cca 200. Pořádaly: Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU spolu s českobudějovickou pobočkou JČMF.


JČMF České Budějovice, kontakt: bla@pf.jcu.cz