Jednota českých matematiků a fyziků - logo

Jednota českých matematiků a fyziků

pobočný spolek České Budějovice

Rok 2023


14. března 2023 / úterý / 10:00 - 13:00 hodin / J330 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Mezinárodní den čísla π

Vzdělávací a popularizační akce.
Pásmo akcí a aktivit věnovaných číslu π organizované ve spolupráci katedry matematiky Pedagogické fakulty JU a JČMF, Pobočného spolku České Budějovice.
Více viz https://www.pf.jcu.cz/kma/prispevek/mezinarodni-den-cisla-pi


17. dubna 2023 / pondělí / 10:00 - 14:00 hodin / online / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Fakultní kolo soutěže SVOČ 2023 v didaktice matematiky

Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti.

Na katedře matematiky PF JU proběhlo dne 17. 4. 2023 fakultní kolo dvacátého ročníku Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky formou prezentací soutěžních prací.
Soutěž SVOČ v didaktice matematiky probíhá ve 4 kategoriích:
K1 Seminární práce
K2 Bakalářské práce z didaktiky matematiky
K3 Diplomové práce z didaktiky matematiky
K4 Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

Více viz https://katedry.pf.jcu.cz/kma/prispevek/fakultni-kolo-souteze-svoc-2023-v-didaktice-matematiky


25. dubna 2023 / úterý / 15:00 / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Kvantová mechanika a realita

doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.
Katedra aplikované fyziky a techniky, PF JU V Českých Budějovicích

Přednáška.
Anotace: Kvantová mechanika radikálně změnila náš pohled na fyzikální realitu. Ačkoli jsou její zákony důkladně ověřeny, je stále otevřenou otázkou, jak interpretovat některé jejich důsledky. Až do roku 1964 se mnoho fyziků spokojovalo s postojem, že problémy s interpretací kvantové teorie představují nepodstatný filosofický balast. Avšak článek Johna Bella z roku 1964 ukázal, že odpovědi na některé zdánlivě čistě filozofické otázky, spojené s kvantovou mechanikou, mají konkrétní fyzikální důsledky, které mohou být experimentálně testovány. Testy, potvrzující existenci jevů, odporujících „zdravému rozumu“, probíhají dnes ruku v ruce s rychlým technologickým rozvojem. V roce 2022 byla třem vědcům za podobné experimenty udělena Nobelova cena za fyziku.
Ačkoli kvantová mechanika způsobila revoluci v našem nahlížení na charakter fyzikálních zákonů, je dosud neřešenou otázkou, zda a jak tento její pohled promítnout do základního fyzikálního vzdělávání.


2. června 2023 / pátek / 9:00 - 13:00 hodin / Lannova ulice, u obchodního domu Prior / České Budějovice

Fyzika a Technika na Lanovce

Popularizační akce.
Katedra aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty (PF) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala další ročník akce Fyzika a Technika na Lanovce. Po dvouletém výpadku proběhl již sedmý ročník u obchodního domu Prior v těsné blízkosti budovy PF na Lannově třídě. V pátek 2. 6. 2023 od 9:00 do 13:00 studenti a zaměstnanci katedry připravili program plný zajímavých a netradičních pokusů z fyziky a techniky. Tematicky akce oslovila žáky základních a středních škol společně s širokou veřejností.

Detailní informace o akci na webu katedry


1.-3. září 2023 / pá.-ne. / Jihočeská univerzita v Č. B., Pedagogická fakulta

Veletrh nápadů učitelů fyziky 28

Informace o konferenci viz https://home.pf.jcu.cz/~vnuf28


9.-11. listopadu 2023 / čt.-so. / Jihočeská univerzita v Č. B. / Fakulta zemědělská a technická

11. konference Užití počítačů ve výuce matematiky

Celostátní konference pro učitele matematiky z různých typů škol a odborníky na vzdělávání v matematice s využitím technologií. Detailní informace viz: www.pf.jcu.cz/upvm.

Konferenci pořádaly Katedra matematiky PF JU, Společnost učitelů matematiky JČMF SUMA a JČMF, pobočný spolek České Budějovice.18. prosince 2023 / pondělí / 15:00 / J217 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Co nám mohou říct funkcionální testové statistiky: R balíček GET

prof. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích

Přednáška.

Anotace: Statistické testování je jedním z hlavních nástrojů moderní vědy. Obvykle je testovací statistika jednorozměrná, shromažďuje informace z času nebo prostoru do jediného čísla. Provedení statistické inference se statistikami funkcionálního tvaru (jako je sklon oteplování měřený každý den v roce, prostorová korelace měřená v určitých vzdálenostech, F statistika GLM měřená v každém voxelu mozku) může odhalit více informací než jediná aglomerativní testovací statistika. Na druhou stranu použití statistiky funkcionálního tvaru přináší potíže v předpokladech, jako je normalita nebo homogenita. Proto jsme v našem R balíčku GET zavedli silnou, neparametrickou statistickou inferenční metodu založenou na funkcionální testové statistice. Tato metoda také poskytuje grafickou interpretaci, která je ekvivalentní formální inferenci, což umožňuje snadnou interpretaci výsledků.


18. prosince 2023 / pondělí / 16:00 hodin / J217 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10

Členská schůze pobočného spolku

Program:
1) Zahájení
2) Zhodnocení činnosti p. s. v roce 2023
3) Plán činnosti na rok 2024
4) Různé


JČMF České Budějovice, kontakt: kriz@pf.jcu.cz