Jednota českých matematiků a fyziků - logo

Jednota českých matematiků a fyziků

pobočný spolek České Budějovice

Rok 2016

10. 2. 2015 / středa / 13.00 hodin / posl. C2 budova C / Přírodovědecká fakulta JU v Č. B. / Branišovská ulice
Když se matematika potká s biologií
prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc., Ústav matematiky a biomatematiky PřF JU v Českých Budějovicích

Přednáška je určena především studentům středních škol, ale také dalším zájemcům o aplikace matematiky a o ekologii. Podává historický úvod do matematického modelování v ekologii. Řada základních otázek ekologie se formuluje pomocí matematických modelů. Analýza těchto modelů pak umožňuje lépe pochopit zákonitosti zachování druhové rozmanitosti na Zemi.


29. 2. 2016 / pondělí / 14.30 hodin / J217 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
200 let od Wallaceovy vety
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. a Mgr. Jiří Blažek, Katedra matematiky PF JU v Českých Budějovicích

Wallace-Simsonova (W-S) věta pojednává o unikátní vlastnosti kružnice trojúhelníku opsané. Pro každý její bod P totiž platí, že paty kolmic K, L, M z bodu P na strany trojúhelníka a, b, c jsou kolineární. Přímka KLM se nazývá W-S přímka. Skotský matematik R. Simson (1687–1768) se sice zabýval podobnou úlohou, ale větu do dnešní podoby zformuloval a dokázal 30 let po Simsonově smrti Skot W. Wallace (1768–1843). První část přednášky bude věnována některým vlastnostem W-S věty. Každému bodu P kružnice k opsané trojúhelníku odpovídá jedna W-S přímka. Při pohybu bodu P po kružnici k obaluje W-S přímka křivku, která se nazývá Steineruv deltoid. Jak bylo poměrně nedávno ukázáno, Steineruv deltoid má i souvislost se známou Morleyovou větou. Též bude ukázáno Guzmánovo zobecnění W-S věty, kdy množinou bodů v rovině není kružnice, ale kuželosečka. Druhá část přednášky bude věnována zobecnění W-S věty do prostoru, kdy místo trojúhelníka uvažujeme čtyřstěn příp. prostorový čtyřúhelník. Jedná se o nalezení množiny bodů P, takových, že paty kolmic spuštěných z bodu P na stěny čtyřstěnu příp. na strany čtyřúhelníku leží v jedné rovině. Množinou bodů je kubická plocha. Budou ukázány některé vlastnosti této kubické plochy.

Pozvánka ve formátu PDF


29. 2. 2016 / pondělí / 15.30 hodin / J217 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
Členská schůze pobočky České Budějovice

PROGRAM:

 • Zahájení
 • Informace z porady výboru JČMF
 • Změna názvu pobočného spolku (návrhy, projednání, hlasování)

  Návrh, který je v souladu se zněním nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zároveň respektuje jednotnou formu názvů poboček doporučenou výborem JČMF:

  "Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice".

 • Členská evidence, kolektivní členství
 • Různé


23. 5. 2016 / pondělí / 15.00 hodin / J217 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
Bezpečnost jaderných elektráren
Ing. Eduard Pudil, ČEZ

Události v JE Černobyl (1986) a JE Fukušima (2011) měly významný vliv na formování požadavků na bezpečnost jaderných elektráren po celém světě. Zatímco u Černobylské JE šlo zejména o kulturu a bezpečnost provozu, při události ve Fukušimě šlo zejména o robustnost projektu elektrárny vůči přírodním vlivům. Bezpečnost a robustnost projektu JE Temelín vychází mj. i ze zkušeností těchto dvou událostí. Na jejich pozadí lze uvést řadu projektových opatření, která jsou na JE Temelín aplikována.


22. 6. 2016 / 10:00-16:00 / Lannova ulice, u obchodního domu Prior / České Budějovice
Fyzika na Lannovce
Popularizační akce pro žáky všech typů škol a širokou veřejnost. Demonstrační experimenty doplněné o workshop zaměřený na praktické aplikace motorů, optiky, termiky, apod. Celkový počet aktivních návštěvníků cca 200. Pořádaly: Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU spolu s českobudějovickou pobočkou JČMF.


8. 12. 2016 / čtvrtek / 15.45 hodin / posl. B2 budova B / Přírodovědecká fakulta JU v Č. B. / Branišovská ulice
Modelování infekčních nemocí
doc. Ing. Luděk Berec, Dr., Ústav matematiky a biomatematiky PřF JU v Českých Budějovicích

Přednáška je určena především studentům středních škol, ale také dalším zájemcům o aplikace matematiky v epidemiologii. Protože experimenty, které by umožňovaly účinné studium šíření infekčních nemocí, jsou neetické a často prakticky neproveditelné, stala se matematika nedílnou součástí současné epidemiologie. V přednášce si ukážeme, jak se vytvářejí a studují matematické modely šíření infekčních nemocí, jak se s jejich pomocí dá popsat například chřipková epidemie, a jak je lze použít k efektivní kontrole takových epidemií. Ukážeme si i další příklady a vysvětlíme si, že patogeny mohou být nejen nepřátelé, ale i přátelé. Až pak někdy uvidíte nějaký hollywoodský trhák o pandemii decimující lidstvo, budete jej možná vidět i z trochu jiné perspektivy.


12. 12. 2016 / pondělí / 15.00 hodin / J217 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
Termokamera – fyzikální principy a technické aplikace
Ing. Jiří Tesař, Ph.D., NTC Západočeské univerzity v Plzni

Úvodem přednášky budou představeny fyzikální principy vyzařování těles a bezkontaktního měření teplot pomocí termovizní (infračervené) kamery. Budou diskutovány vlivy různých parametrů IR kamer a parametry ovlivňující měření – především optické vlastnosti měřeného objektu (emisivita, odrazivost) a okolního prostředí (teplota okolí, propustnost atmosféry). Dále budou ukázány přednosti a omezení bezkontaktního měření teplot včetně možných řešení situací nepříznivých pro termovizní měření. Prezentovány budou také možnosti použití termovize v technické praxi. Na závěr bude provedena praktická ukázka měření osob termovizní kamerou.


20. 12. 2016 / úterý / 15.00 hodin / J308 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
Africký život – role učitele v Africe – zajímavosti z hodin matematiky
Mgr. Jana Doležalová, Základní škola Vimperk, Smetanova 405

Zanzibar a Senegal – země sice obě africké, ale přesto velmi rozdílné. Najdeme zde krásnou přírodu, ale překvapivě i velice zajímavé školství. Objevila jsem, že srdce matematika zde nenadchnou pouze učební pomůcky a radost dětí z možnosti se učit, ale i naprosto „logický“ jazyk. Fotografie z cest, vyprávění z putování po školách, ale i nějaká hádanka či něco k ochutnání z Afriky se v naší společné chvilce najde.

Pozvánka ve formátu PDF


20. 12. 2016 / úterý / 16.00 hodin / J330 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
Členská schůze pobočky České Budějovice

PROGRAM:

 • Zahájení
 • Zhodnocení činnosti pobočného spolku v roce 2016
 • Plán činnosti na rok 2017
 • Různé


JČMF České Budějovice, kontakt: hasek@pf.jcu.cz