Jednota českých matematiků a fyziků - logo

Jednota českých matematiků a fyziků

pobočný spolek České Budějovice

Rok 2022

PŘIPRAVUJEME

24.-25. listopadu 2022 / čtvrtek-pátek / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Dukelská 9 a Jeronýmova 10

Konference STEM vzdělávání

Druhá, tentokrát dvoudenní, konference zaměřená na otázky STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) vzdělávání na základních a středních školách, konkrétně například na didaktiku STEM předmětů a na přípravu učitelů na formy vzdělávání, které STEM přístup vyžaduje.

Více informací o konferenci a jejím programu (z důvodu časového odstupu průběžně upřesňovaném) viz webová stránka konference:  https://home.pf.jcu.cz/stemJIŽ SE USKUTEČNILO

9. června 2022 / čtvrtek / 14:30 - 16:30 hodin / J217 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Kolokvium k životnímu jubileu doc. RNDr. Pavla Davida, CSc.

PROGRAM

 • 14:30–15:00
  Zahájení
  doc. RNDr. Josef Blažek, CSc., doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.

 • 15:00–16:00
  Dá se o částicové fyzice mluvit ve škole a má to vůbec smysl?
  doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
  Ústav částicové a jaderné fyziky, MFF UK v Praze

  Anotace: V prvních dvou blocích přednášky se přednášející pokusí minimalistickým způsobem ukázat, co by se mohlo žákům / studentům / laickým zájemcům říci o částicích, tedy o tom, z čeho je svět, a o tom, co a jak dnes částicová fyzika zkoumá. V posledním bloku přednášející vysloví svůj pohled na to, proč to do školní fyziky patří, co všechno to přináší a jak to souvisí s cíli Strategie 2030+. Diskuse, dotazy a reakce účastníků jsou vítány.

 • 16:00–16:30
  Srovnání současné přípravy učitelů fyziky na KAFT s výukou z dřívějších let
  doc. RNDr. Pavel David, CSc., RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.
  Katedra aplikované fyziky a techniky, PF JU v Českých Budějovicích

 • 16:30–
  Diskuse s občerstvením27. května 2022 / pátek / 9:00 - 13:00 hodin / Lannova ulice, u obchodního domu Prior / České Budějovice

Popularizační akce:

Fyzika a Technika na Lanovce

Katedra aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty (PF) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala další ročník akce Fyzika a Technika na Lanovce. Po dvouletém výpadku proběhl již sedmý ročník u obchodního domu Prior v těsné blízkosti budovy PF na Lannově třídě. V pátek 27. 5. 2022 od 9:00 do 13:00 studenti a zaměstnanci katedry připravili program plný zajímavých a netradičních pokusů z fyziky a techniky. Tematicky akce oslovila žáky základních a středních škol společně s širokou veřejností. Přes dvacet tříd a celkově více jako 800 osob si mohlo vyzkoušet vyrobit Curieho motor, rozsvítit diody ve slaném roztoku, pracovat se školním soustruhem na dřevo, horizontální frézkou či s vertikální vrtačkou. Došlo k destrukci PET lahve plynným dusíkem či zapájení střechy jiskrovým výbojem.

Audio pozvánka v Českém rozhlase (čas 7:36:50)

Video reportáž v Jihočeské televizi (první reportáž dne 29. 5. 2022)


21. dubna 2022 / čtvrtek / 15:00 - 16:00 hodin / J217 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Přednáška:

Dendrometrické pomůcky Karla Gangloffa

RNDr. Pavel Leischner, Ph.D.

Anotace: Karel Daniel Gangloff (11. 5. 1809 – 7. 2. 1879), polozapomenutý lesník a vynálezce, vytvořil kromě různých strojů řadu pomůcek pro lesníky a geodety. Seznámíme se s jednoduchými výškoměry a dálkoměry, pomůckami k určování objemů kulatiny a dendrometry, které umožňovaly změřit průměr kmene stromu v nepřístupné výšce. Kromě informací o metodách, jaké se užívaly v lesnictví před dvěma sty léty, příspěvek poslouží i jako námět pro zájmovou práci v matematice na ZŠ a SŠ.

Obsah přednášky je spjat s pasážemi následující knihy, jejíž je přednášející spoluautorem:
Rudolf Šimek a kol. Karel Gangloff: lesní Archimédés Praha: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2020. Dostupné na: https://www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/odborne-publikace/karel-gangloff-lesni-archimedes


21. dubna 2022 / čtvrtek / 16:00 - 17:00 hodin / J217 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Členská volební schůze pobočného spolku

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů výboru pobočného spolku na období 2022-2026 a delegátů na sjezd
3) Výsledky voleb
Nově zvolený výbor pobočného spolku se sešel hned po členské schůzi a zvolil své předsednictvo. Složení výboru i jeho předsednictva je uvedeno na stránce http://home.pf.jcu.cz/~jcmf/kontakty.htm11. dubna 2022 / pondělí / 13:00 hodin / J209 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Fakultní kolo SVOČ v didaktice matematiky

fakultní kolo devatenáctého ročníku Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky pořádala katedra matematiky Pedagogické fakulty JU ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočným spolkem České Budějovice.
Více viz
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kma/prispevek/svoc
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kma/prispevek/svoc-2/


14. března 2022 / pondělí / 10:00 - 18:00 hodin / J330 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Mezinárodní den čísla π

Pásmo akcí a aktivit věnovaných číslu π organizované ve spolupráci katedry matematiky Pedagogické fakulty JU a JČMF, Pobočného spolku České Budějovice.
Více viz https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kma/prispevek/mezinarodni-den-cisla-pi


JČMF České Budějovice, kontakt: kriz@pf.jcu.cz