Jednota českých matematiků a fyziků - logo

Jednota českých matematiků a fyziků

pobočný spolek České Budějovice

Archiv akcí pobočného spolku

Rok 2021

 • 11.-13. listopadu 2021 / čt.-so. / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10, Dukelská 9

  10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky

  Celostátní konference pro učitele matematiky z různých typů škol a odborníky na vzdělávání v matematice s využitím technologií. Detailní informace viz: www.pf.jcu.cz/upvm.

  Konferenci pořádaly Katedra matematiky PF JU, Společnost učitelů matematiky JČMF SUMA a JČMF, pobočný spolek České Budějovice.


 • 14. prosince 2021 / úterý / 14:30‐18:30 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10 / J209

  Asian Technology Conference in Mathematics - mini session

  Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích hostila dne 14. prosince 2021 sekci významné světové konference Asian Technology Conference in Mathematics 2021 (ATCM 2021, https://atcm.mathandtech.org). Organizaci této události zajišťovala katedra matematiky Pedagogické fakulty ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočným spolkem České Budějovice. Jednání sekce se konalo prezenčně v úterý 14. 12. 2021 v čase od 14:30 do 18:30 v budově Pedagogické fakulty Jeronýmova 10 v místnosti J209. Online přenos byl zajištěn prostřednictvím platformy Zoom. Program je uveden zde.


 • 17. prosince 2021 / pátek / 14:00-15:00 / J327 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

  Výukové metody vhodné pro pěstování finanční gramotnosti žáků
  Doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.

  Anotace: Přednáška byla zaměřena na výběr vhodných výukových metod pro zprostředkování učiva z oblasti financí. Aplikace těchto metod byla ukázána na konkrétních úlohách a na vybraných tématech, vycházejících ze standardů finanční gramotnosti, jak jsou vymezeny v dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ (2007) a aktualizovány MŠMT v roce 2017.


 • 17. prosince 2021 / pátek / 15:00 hodin / J327 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10

  Členská schůze pobočného spolku

  Program:
  1) Zahájení
  2) Zhodnocení činnosti p. s. v roce 2021
  3) Plán činnosti na rok 2022Rok 2020

 • 24. listopadu 2020 / úterý / 9:00 - 15:00 hodin / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10 Konference STEM vzdělávání

  Jednodenní konference zaměřená na otázky STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) vzdělávání na základních a středních školách, konkrétně například na didaktiku STEM předmětů a na přípravu učitelů na formy vzdělávání, které STEM přístup vyžaduje.

  Detailní program konference, spolu s anotacemi plenárních přednášek, je dostupný na stránce konference:  http://home.pf.jcu.cz/~stem

Rok 2019

 • 28. 1. 2019 / pondělí / 11:00 - 12:30 hodin / učebna chemie / Gymnázium V. Nováka / Jindřichův Hradec
  Hrášek a sluníčko aneb Jak pomocí matematiky pohněvat veřejnost
  Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

 • 26. 3. 2019 / úterý / 15:00 - 16:00 hodin / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10
  Minimal distances and optimal paths
  prof. Gunter Weiss, TU Dresden a TU Vienna.

 • 22. 5. 2019 / středa / 15:00 - 17:00 hodin / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

  Josef Rudolf Vaňaus – 180. výročí narození jednoho ze zakladatelů JČMF


  J. R. Vaňaus

  J. R. Vaňaus (1839 - 1910)

  Josef Rudolf Vaňaus se narodil 2. května 1839 v Komárově u Soběslavi. Byl jedním ze čtyř zakladatelů Spolku pro volné přednášky z mathematiky a fysiky, nynější Jednoty českých matematiků a fyziků, ustaveného 28. 3. 1862.

  Program semináře:

  • 15:00-15:15 / Úvod

  • 15:15-16:00  
   Čerstvý vítr mezi učiteli matematiky – Josef R. Vaňaus (1839 – 1910)
   doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., předsedkyně JČMF
   České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

  • 16:00-16:30  
   Některé články J. R. Vaňause v Časopise pro pěstování matematiky a fysiky
   RNDr. Jan Zahradník
   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

  • 16:30-17:00  
   Trisektorie J. R. Vaňause – originální příspěvek k řešení klasického problému
   Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

 • 31. 5. 2019 / pátek / 9:00-13:00 / Lannova ulice, u obchodního domu Prior / České Budějovice

  Fyzika na Lannovce

  Již pošesté Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU pořádala oblíbenou akci s názvem Fyzika na Lanovce. V pátek 31. 5. 2019 od 9 do 13 hodin byly představeny fyzikální pokusy, tak jak je většinou nikdo nezná. Vše se tradičně odehrálo v Českých Budějovicích kousek od budovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Jeronýmově ulici u obchodního domu PRIOR. Studenti a zaměstnanci katedry společně představili žákům základních a středních škol, ale i široké veřejnosti, netradiční fyzikální pokusy. Akci navštívily školy nejen z Českých Budějovic, ale i jiných koutů Jihočeského kraje, např. ze Strakonic, Bernartic či Cehova. V průběhu dne se akce zúčastnilo přes 500 žáků, studentů a náhodně kolemjdoucích osob. Všichni se zájmem sledovali předváděné experimenty a většinu z nich si mohli také vlastnoručně vyzkoušet. Na místě bylo možné zjistit, co nevkládat do mikrovlnné trouby, jak spolu souvisí Leidenfrostův jev a kapka vody na rozpálené plotýnce, princip pohybu magnetického vlaku, praktickou ukázku vybití blesku do budovy bez bleskosvodu, či jaká by byla tíha účastníka na vybraných planetách a hvězdě. V odměrných válcích se měřila hustota měřidlem z propisovací tužky a také se určovala teplota ve varných konvicích slepým teploměrem. O tom, že se akce zdařila, svědčí kladné ohlasy účastníků a častý dotaz, kdy a kde bude další podobná akce.

  Fotografie z akce jsou dostupné na stránkách:
  www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaft/probehl-jiz-sesty-rocnik-popularizacni-akce-fyzika-na-lanovce
  www.pf.jcu.cz/misc/fyzika_na_lanovce_2019_foto.php

 • 6. 6. 2019 / čtvrtek / 14:00 - 17:00 hodin / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

  Matematická olympiáda a řešitelské strategie

  kolokvium při příležitosti životního jubilea RNDr. Pavla Leischnera, Ph.D.

  RNDr. Pavel Leischner, Ph.D. působí od roku 1994 na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Před tím vyučoval matematiku a fyziku na Gymnáziu ve Strakonicích. Dlouhodobě a soustavně se věnuje práci pro Matematickou olympiádu, především tvorbě úloh, také ale přípravě žáků na tuto soutěž. Je členem Ústřední komise Matematické olympiády a působí rovněž v redakční radě časopisu Matematika, fyzika, informatika. Odborně se zaměřuje na didaktiku matematiky, především pak výuku geometrie. Je autorem monografie "Geometrická zobrazení" a několika desítek článků v domácích i zahraničních časopisech a ve sbornícíh konferencí.

  Program kolokvia:

  • 14:00-14:15 / Zahájení

  • 14:15-15:00  
   Co mi usnadňovalo matematické poznávání
   RNDr. Pavel Leischner, Ph.D.
   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
   [anotace]

  • 15:00-15:30 / Přestávka na kávu

  • 15:30-16:15  
   Neúplné řešení, nebo nepromyšlené zadání?
   RNDr. Karel Horák, CSc.
   Matematický ústav AV ČR, Praha
   [anotace]

  • 16:15-17:00  
   Překvapivá řešení úloh MO
   doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
   Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno
   [anotace]

 • 24. 6. 2019 / pondělí / 14:00 hodin / J217 (1. patro) / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

  O věcech neobyčejně obyčejných
  prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., FEL a FJFI ČVUT v Praze.

 • 21. 11. 2019 / čtvrtek / 15:45 hodin / posl. B2 (budova B) / Přírodovědecká fakulta JU v Č. B. / Branišovská ul.

  Proč by měl Darwin rád teorii her
  prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc., PřF JU v Č. B.

 • 7.-9. listopadu 2019 / čtvrtek-sobota / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10, Dukelská 9

  9. konference Užití počítačů ve výuce matematiky

  Celostátní konference pro učitele matematiky z různých typů škol a odborníky na vzdělávání v matematice s využitím technologií.

  Všechny potřebné informace jsou spolu se sborníkem příspěvků konference uvedeny na stránce:

  http://www.pf.jcu.cz/upvm/2019.

  Konferenci pořádaly Katedra matematiky PF JU, Společnost učitelů matematiky JČMF SUMA a JČMF, pobočný spolek České Budějovice.Rok 2018

 • 28. 3. 2018 / středa / 15:00 hodin / J326 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Rozvoj logického myšlení ve výuce matematiky
  doc. RNDr. Josef Polák, CSc., katedra matematiky, FAV, Západočeská univerzita v Plzni


 • 25. 4. 2018 / středa / 14:00 hodin / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Didaktické znalosti obsahu a matematické vzdělávání učitelů
  prof. RNDr. František Kuřina, CSc., Univerzita Hradec Králové


 • 25. 4. 2018 / středa / 15:30 hodin / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Členská schůze pobočného spolku
  Hlavním bodem programu členské schůze byla volba výboru pobočného spolku na období 2018-2022. Nově zvolený výbor se sešel hned po členské schůzi a zvolil své předsednictvo. Složení výboru i jeho předsednictva je uvedeno na stránce http://home.pf.jcu.cz/~jcmf/kontakty.htm


 • 27. 6. 2018 / středa / 10:00-16:00 / Lannova ulice, u obchodního domu Prior / České Budějovice
  Fyzika na Lannovce
  Popularizační akce pro žáky všech typů škol a širokou veřejnost. Demonstrační experimenty doplněné o workshop zaměřený na praktické aplikace motorů, optiky, termiky, apod. Celkový počet aktivních návštěvníků cca 200. Pořádaly: Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU spolu s českobudějovickou pobočkou JČMF.


 • 15. 11. 2018 / čtvrtek / 15:45 hodin / B2 / Přírodovědecká fakulta JU v Č. B./ Branišovská ul.
  Polynomiální aproximace funkcí
  doc. Dr. rer. nat. Ing. Jan Valdman, Ústav matematiky PřF JU, Jihočeská univerzita v Č. B.


 • 19. 11. 2018 / pondělí / 14:00 hodin / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Change and Invariance as a Tool in Elementary and Advanced Mathematics
  prof. Ilya Sinitsky, Gordon Academic College of Education, Haifa, Israel


Rok 2017

 • 25. 4. 2017 / úterý / 14.30 hodin / posl. J405 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Veřejná přednáška
  Ordinary and partial differential equations in economy and finances
  Dr. Agnieszka Gil-Swiderska, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Polsko

  The lecture will deal with various applications of differential equations, as the Solow model and Black-Scholes equation.

 • 5. 6. 2016 / pondělí / 15.00 hodin / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Veřejná přednáška
  František Houdek – Jihočech, který se zasloužil o JČMF
  RNDr. Jan Zahradník, Katedra matematiky PF JU v Českých Budějovicích

  František Houdek
  František Houdek, 17. 4. 1847-20. 4. 1917

  František Houdek, rodák z Hracholusk u Netolic, od jehož úmrtí letos uplynulo 100 let, byl v letech 1868 až 1877 nejprve jednatelem, později i ředitelem Jednoty českých matematiků. Zasloužil se při tom výrazně o zachování a prosperitu tohoto spolku. S pomocí autentických archivních materiálů a publikací si připomeneme četné odborné i společenské aktivity tohoto pozoruhodného muže i historický kontext jeho působení.
  Odkazy: https://web.math.muni.cz/biografie/frantisek_houdek.html, Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Dějepis jednoty českých mathematiků v Praze

 • 27. 6. 2017 / úterý / 10:00-16:00 / Lannova ulice, u obchodního domu Prior / České Budějovice
  Popularizační akce
  Fyzika na Lannovce

  Popularizační akce pro žáky všech typů škol a širokou veřejnost. Demonstrační experimenty doplněné o workshop zaměřený na praktické aplikace motorů, optiky, termiky, apod. Celkový počet aktivních návštěvníků cca 200. Pořádaly: Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU spolu s českobudějovickou pobočkou JČMF.

 • 9.-11. listopadu 2017 / čtvrtek-sobota / Aula (Bobík) / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Studentská ul., Čtyři Dvory
  Celostátní konference
  8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky

  Celostátní konference pro učitele matematiky z různých typů škol a odborníky na vzdělávání v matematice s využitím technologií, http://www.pf.jcu.cz/upvm/2017.
  Konferenci pořádají: Katedra matematiky PF JU, Společnost učitelů matematiky JČMF a JČMF, pobočný spolek České Budějovice.

 • 30. 11. 2017 / čtvrtek / 15:45 hod. / posl. B2 bud. B / Přírodovědecká fakulta JU v Č. B./ Branišovská ul.
  Veřejná přednáška
  Transformace roviny užitím matic
  Mgr. Lenka Zalabová, Ph.D., Ústav matematiky a biomatematiky PřF JU v Českých Budějovicích

  V přednášce předvedeme použití matic pro popis jednoduchých transformací a jejich skládání v rovině. Připomene pojem matice a ukážeme na konkrétních příkladech, jakým způsobem lze matice využít pro popis středové/osové symetrie, otočení apod. Konkrétní příklady budeme demonstrovat v programu Maxima. Přednáška je vhodná pro studenty středních škol a učitele matematiky.

 • 13. 12. 2017 / středa / 15:00 hod. / posl. J308 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Veřejná přednáška
  Numerická kognice ve výuce matematiky a fyziky
  Mgr. Michala Plassová, Katedra pedagogiky a psychologie PF JU v Českých Budějovicích

  V rámci svého neurovědního výzkumu se přednášející věnuje numerické kognici u dětí a dospělých, zejména pak evolučně vyvinutým kognitivním mechanismům, jež přímo podmiňují rozvoj obecných matematických dovedností. V rámci přednášky budou tyto mechanismy stručně představeny, a to s ohledem na jejich praktické využití ve výuce. Ilustrováno bude na praktických příkladech. Dále se přednáška bude opírat o Kahnemanovu teorii pomalého a rychlého myšlení. Představíme si hlavolamy a hádanky, jež je možné využít ve výuce s cílem zlepšení racionálního myšlení u studentů.

 • 13. 12. 2017 / středa / 16:00 hod. / posl. J330 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Členská schůze pobočného spolku
  Program:
  1) Zahájení
  2) Zhodnocení činnosti p. s. v roce 2017
  3) Plán činnosti na rok 2018
  4) Různé

Rok 2016

 • 10. 2. 2016 / středa / 13.00 hodin / posl. C2 budova C / PřF JU v Č. B. / Branišovská ul.
  Veřejná přednáška
  Když se matematika potká s biologií
  prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc., Ústav matematiky a biomatematiky PřF JU v Českých Budějovicích

  Přednáška je určena především studentům středních škol, ale také dalším zájemcům o aplikace matematiky a o ekologii. Podává historický úvod do matematického modelování v ekologii. Řada základních otázek ekologie se formuluje pomocí matematických modelů. Analýza těchto modelů pak umožňuje lépe pochopit zákonitosti zachování druhové rozmanitosti na Zemi.

 • 29. 2. 2016 / pondělí / 14.30 hodin / J217 / PF JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Veřejná přednáška
  200 let od Wallaceovy vety
  prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. a Mgr. Jiří Blažek, Katedra matematiky PF JU v Českých Budějovicích

  Wallace-Simsonova (W-S) věta pojednává o unikátní vlastnosti kružnice trojúhelníku opsané. Pro každý její bod P totiž platí, že paty kolmic K, L, M z bodu P na strany trojúhelníka a, b, c jsou kolineární. Přímka KLM se nazývá W-S přímka. Skotský matematik R. Simson (1687–1768) se sice zabýval podobnou úlohou, ale větu do dnešní podoby zformuloval a dokázal 30 let po Simsonově smrti Skot W. Wallace (1768–1843). První část přednášky bude věnována některým vlastnostem W-S věty. Každému bodu P kružnice k opsané trojúhelníku odpovídá jedna W-S přímka. Při pohybu bodu P po kružnici k obaluje W-S přímka křivku, která se nazývá Steineruv deltoid. Jak bylo poměrně nedávno ukázáno, Steineruv deltoid má i souvislost se známou Morleyovou větou. Též bude ukázáno Guzmánovo zobecnění W-S věty, kdy množinou bodů v rovině není kružnice, ale kuželosečka. Druhá část přednášky bude věnována zobecnění W-S věty do prostoru, kdy místo trojúhelníka uvažujeme čtyřstěn příp. prostorový čtyřúhelník. Jedná se o nalezení množiny bodů P, takových, že paty kolmic spuštěných z bodu P na stěny čtyřstěnu příp. na strany čtyřúhelníku leží v jedné rovině. Množinou bodů je kubická plocha. Budou ukázány některé vlastnosti této kubické plochy.

 • 29. 2. 2016 / pondělí / 15.30 hodin / J217 / PF JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Členská schůze pobočky České Budějovice

  PROGRAM:

  • Zahájení
  • Informace z porady výboru JČMF
  • Změna názvu pobočného spolku (návrhy, projednání, hlasování)

   Návrh, který je v souladu se zněním nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zároveň respektuje jednotnou formu názvů poboček doporučenou výborem JČMF: "Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice".

  • Členská evidence, kolektivní členství
  • Různé

 • 23. 5. 2016 / pondělí / 15.00 hodin / J217 / PF JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Veřejná přednáška
  Bezpečnost jaderných elektráren
  Ing. Eduard Pudil, ČEZ

  Události v JE Černobyl (1986) a JE Fukušima (2011) měly významný vliv na formování požadavků na bezpečnost jaderných elektráren po celém světě. Zatímco u Černobylské JE šlo zejména o kulturu a bezpečnost provozu, při události ve Fukušimě šlo zejména o robustnost projektu elektrárny vůči přírodním vlivům. Bezpečnost a robustnost projektu JE Temelín vychází mj. i ze zkušeností těchto dvou událostí. Na jejich pozadí lze uvést řadu projektových opatření, která jsou na JE Temelín aplikována.

 • 22. 6. 2016 / 10:00-16:00 / Lannova ulice, u obchodního domu Prior / České Budějovice
  Popularizační akce
  Fyzika na Lannovce
  Popularizační akce pro žáky všech typů škol a širokou veřejnost. Demonstrační experimenty doplněné o workshop zaměřený na praktické aplikace motorů, optiky, termiky, apod. Celkový počet aktivních návštěvníků cca 200. Pořádaly: Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU spolu s českobudějovickou pobočkou JČMF.

 • 8. 12. 2016 / čtvrtek / 15.45 hodin / posl. B2 budova B / PřF JU v Č. B. / Branišovská ulice
  Veřejná přednáška
  Modelování infekčních nemocí
  doc. Ing. Luděk Berec, Dr., Ústav matematiky a biomatematiky PřF JU v Českých Budějovicích

  Přednáška je určena především studentům středních škol, ale také dalším zájemcům o aplikace matematiky v epidemiologii. Protože experimenty, které by umožňovaly účinné studium šíření infekčních nemocí, jsou neetické a často prakticky neproveditelné, stala se matematika nedílnou součástí současné epidemiologie. V přednášce si ukážeme, jak se vytvářejí a studují matematické modely šíření infekčních nemocí, jak se s jejich pomocí dá popsat například chřipková epidemie, a jak je lze použít k efektivní kontrole takových epidemií. Ukážeme si i další příklady a vysvětlíme si, že patogeny mohou být nejen nepřátelé, ale i přátelé. Až pak někdy uvidíte nějaký hollywoodský trhák o pandemii decimující lidstvo, budete jej možná vidět i z trochu jiné perspektivy.

 • 12. 12. 2016 / pondělí / 15.00 hodin / J217 / PF JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Veřejná přednáška
  Termokamera – fyzikální principy a technické aplikace
  Ing. Jiří Tesař, Ph.D., NTC Západočeské univerzity v Plzni

  Úvodem přednášky budou představeny fyzikální principy vyzařování těles a bezkontaktního měření teplot pomocí termovizní (infračervené) kamery. Budou diskutovány vlivy různých parametrů IR kamer a parametry ovlivňující měření – především optické vlastnosti měřeného objektu (emisivita, odrazivost) a okolního prostředí (teplota okolí, propustnost atmosféry). Dále budou ukázány přednosti a omezení bezkontaktního měření teplot včetně možných řešení situací nepříznivých pro termovizní měření. Prezentovány budou také možnosti použití termovize v technické praxi. Na závěr bude provedena praktická ukázka měření osob termovizní kamerou.

 • 20. 12. 2016 / úterý / 15.00 hodin / J308 / PF JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Veřejná přednáška
  Africký život – role učitele v Africe – zajímavosti z hodin matematiky
  Mgr. Jana Doležalová, Základní škola Vimperk, Smetanova 405

  Zanzibar a Senegal – země sice obě africké, ale přesto velmi rozdílné. Najdeme zde krásnou přírodu, ale překvapivě i velice zajímavé školství. Objevila jsem, že srdce matematika zde nenadchnou pouze učební pomůcky a radost dětí z možnosti se učit, ale i naprosto „logický“ jazyk. Fotografie z cest, vyprávění z putování po školách, ale i nějaká hádanka či něco k ochutnání z Afriky se v naší společné chvilce najde.

 • 20. 12. 2016 / úterý / 16.00 hodin / J330 / PF JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Členská schůze pobočky České Budějovice

  PROGRAM:

  • Zahájení
  • Zhodnocení činnosti pobočného spolku v roce 2016
  • Plán činnosti na rok 2017
  • Různé

Rok 2015

 • 9. 2. 2015 / pondělí / 15:00-16:00 hodin / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Veřejná přednáška
  Plane curves - revival of classical topics in an ICT rich environment
  prof. Thierry Dana-Picard, Jerusalem College of Technology, Izrael
  Veřejná přednáška. Prof. Dana-Pickard je významným izraelským matematikem a odborníkem na využití ICT ve výuce matematiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Noah_Dana-Picard).
  Pozvánka spolu s anotací přednášky

 • 27. května 2015 / středa / 10:00-16:00 / Lannova ulice, u obchodního domu Prior, České Budějovice
  Popularizační akce
  FYZIKA NA LANNOVCE
  Tradiční popularizační akce pro žáky všech typů škol a širokou veřejnost. Demonstrační experimenty doplněné o workshop zaměřený na praktické aplikace motorů, optiky, termiky, apod.
  Pořádají: Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU spolu s českobudějovickou pobočkou JČMF.
  http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaft

 • 5.-7. listopadu 2015 / čtvrtek-sobota / Aula (Bobík) / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Studentská ul., Čtyři Dvory
  Celostátní konference
  7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky
  Celostátní konference pro učitele matematiky z různých typů škol a odborníky na vzdělávání v matematice s využitím technologií.
  Konferenci pořádají: Katedra matematiky PF JU, Společnost učitelů matematiky JČMF a českobudějovická pobočka JČMF.
  http://www.pf.jcu.cz/upvm/2015

 • 25. 11. 2015 / středa / 14:30-16:00 hodin / J217 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Veřejná přednáška
  Čtyři čtvrtky, které změnily fyziku
  doc. RNDr. Jana Slavík, CSc., Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
  Tato veřejná přednáška se koná při příležitosti 100. výročí představení rovnic obecné teorie relativity Albertem Einsteinem dne 25. listopadu 1915. Sleduje Einsteinovu cestu k obecné teorii relativity od "nejšťastnější myšlenky jeho života" přes pražské artikuly k Návrhu (Entwurf) teorie v roce 1913. Uvede i informace, pocházející z Einsteinem nepublikovaných zdrojů. Vyvrcholením bude vylíčení čtyř čtvrtečních přednášek, které Einstein přednesl v listopadu 1915 před berlínskou Akademií a jejichž výsledkem byla obecná teorie relativity.
  Pozvánka na přednášku

 • 25. 11. 2015 / středa / 16:15 hodin / J330 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Shromáždění pobočky České Budějovice
  Program:
  - Informace o činnosti pobočky
  - Web JČMF, databáze členů
  - Kolektivní členství v JČMF
  - Různé

Rok 2014

 • 15. - 18. září / Hotel Pavla-Vysočina / Vlachovice/Sykovec, Nové Město na Moravě.
  Celostátní konference
  34. konfernce o geometrii a grafice
  http://www.csgg.cz
  Plenární přednášející: prof. RNDr. Adolf Karger, CSc. (UK v Praze), prof. Dr. Hellmuth Stachel (Technische Universität Wien), prof. Dr. Gunter Weiss (Technische Universität Dresden), Mgr. Roman Hašek, Ph.D. (JU v Č. B.)
  Konferenci pořádaly: Česká společnost pro geometrii a grafiku JČMF, českobudějovická pobočka JČMF a katedra matematiky PF JU.

 • 24. října / 14:00-15:00 hodin / posluchárna J330 / Pedagogická fakulta JU v Č. B., Jeronýmova 10
  Veřejná přednáška
  Linearizace jako efektivní nástroj v numerických metodách
  doc. RNDr. František Mráz, CSc., ČVUT v Praze

 • 29. května 2014 / 10:00-16:00 / Lannova ulice, u obchodního domu Prior / České Budějovice
  Popularizační akce
  FYZIKA NA LANNOVCE
  Akce pro žáky všech typů škol a širokou veřejnost. Demonstrační experimenty doplněné o workshop zaměřený na praktické aplikace motorů, optiky, termiky, apod. Celkový počet aktivních návštěvníků cca 200. Pořádaly: Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU spolu s českobudějovickou pobočkou JČMF.

 • 15. dubna 2014 byl zvolen nový výbor českobudějovické pobočky na období 2014 - 2018 v tomto složení:
  Předseda: Mgr. Roman Hašek, Ph.D., Místopředseda: doc. RNDr. Josef Blažek, CSc., Tajemník: doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., Hospodářka: RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., Členové výboru: RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D., Mgr. Hana Kunzová, RNDr. Pavel Leischner, Ph.D., doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc., prof. RNDr. Pavel Pech, CSc., prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc., Mgr. Hana Štěpánková, Ph.D., doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., Mgr. Radek Trča, Mgr. Václav Zemek, Kontrolní komise: RNDr. Helena Binterová, Ph.D., RNDr. Jan Zahradník.
  Delegáti na sjezd: doc. RNDr. Josef Blažek, CSc., RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., Mgr. Radek Trča (2 delegáti + náhradník).

Rok 2013

 • 7. - 9. listopadu / čtvrtek - sobota / Aula (Bobík) / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Studentská ul., Čtyři Dvory
  Konference
  6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky
  Konferenci pořádaly: Katedra matematiky PF JU, Společnost učitelů matematiky JČMF
  a českobudějovická pobočka JČMF.

 • 24. 10. / čtvrtek / 12:00-13:00 hodin / J405 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Veřejná přednáška
  DISCOVERING MORE MATHEMATICS AND APPLICATIONS BY INTEGRATING CAS WITH 3D DGS
  prof. Dr. Wei-Chi Yang, Radford University, Virginia, USA
  Anotace přednášky a informace o přednášejícím

 • 21. 5. / úterý / 14:00-15:00 hodin / J321 / Pedagogická fakulta JU v Č. B./ Jeronýmova 10
  Veřejná přednáška
  VLIV PROGRAMŮ DYNAMICKÉ GEOMETRIE NA VÝSLEDKY STUDENTŮ V MATEMATICE
  doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
  Přednáška je věnována přehledu a analýze našich i zahraničních výzkumů zaměřených na vliv programů dynamické geometrie na výuku matematiky, a to zejména na středoškolské úrovni. Postupně jsou rozebírány výsledky integrace těchto programů z hlediska motivace studentů, vizualizace, vytváření a osvojování matematických pojmů a také výkonu studentů v testech vědomostí i dovedností. Přednáška je doplněna ilustracemi v programu GeoGebra.
  Pozvánka ve formátu PDF

 • 18. 4. / čtvrtek / 14:00-15:00 hodin / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10
  Veřejná přednáška
  MATEMATIKA A KULTURA
  prof. RNDr. František Kuřina, CSc., Univerzita Hradec Králové
  Cílem přednášky je ukázat elementární matematiku v širších kulturních souvislostech, např. literárních, výtvarných a technických. Matematika není izolovaná oblast lidské tvorby, vyrůstá z potřeb praxe společnosti, ne však nutně jen z požadavků přírodních věd. Tuto skutečnost bychom si my, učitelé, měli nejen dobře uvědomit, ale měli bychom tak představovat matematiku svým žákům a studentům, ale i veřejnosti. Přednáška bude doplněna řadou příkladů.
  Pozvánka ve formátu PDF

2012

 • 21. 11. / středa / 14:00-15:30 hodin / J405 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10
  VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA
  Rovnoramenné trojúhelníky na vrcholech pravidelného mnohoúhelníku
  doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc., Ústav matematiky a statistiky, PřF MU v Brně
  Přednáška bude věnována aktuální a dosud v obecném případě nedořešené kombinatorické problematice s velmi jednoduchým zadáním. Přes její obtížnost budou všechny prezentované pojmy a postupy srozumitelné studentům gymnázií, kteří jsou na přednášku spolu se svými učiteli matematiky srdečně zváni.
  S námětem přednášky se můžete seznámit podle přiloženého dokumentu se zadáním úlohy a dvěma obrázky, do kterých po vytištění můžete zkoušet črtat svá řešení. Na své případné pokusy o řešení budete v průběhu přednášky dotázáni.
  Pozvánka ve formátu PDF / Zadání úlohy

 • 20. 6. / středa / 14:00-15:30 hodin / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10
  VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA
  Školství a výuka fyziky v Indii
  Yogesh Kumar Vijay, Department of Physics, University of Rajasthan, Jipur, India
  Pozvánka ve formátu PDF

 • 3. 4. / úterý / 17:30-19:00 hodin / J330 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10
  Shromáždění českobudějovické pobočky
  Program: Informace o činnosti jednoty a pobočky, o dalších akcích na oslavu 150. výročí JČMF. Různé.

 • 3. 4. / úterý / 14:30-17:30 hodin / J217 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10
  KOLOKVIUM K 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ
  28. března roku 2012 jsme si připoměli 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků. Vyvrcholením oslav výročí byly akce pořádané 28. března v Praze pod záštitou řady významných osobností, například prezidenta České republiky Václava Klause či předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše. Podrobné informace o průběhu oslav jsou zveřejněny na webu JČMF (http://www.jcmf.cz, http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/155). Na naší českobudějovické pobočce jsme si významné jubileum Jednoty českých matematiků a fyziků připoměli kolokviem, na kterém zazněly čtyři přednášky věnované jak historii pobočky a její činnosti, tak i vybraným tématům z matematiky a fyziky.

   PROGRAM KOLOKVIA ( Pozvánka ve formátu PDF )
  • Jihočeši, zúčastnění při vzniku Jednoty českých mathematiků i při jejím dalším působení
   RNDr. Jan Zahradník, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
   Na začátku roku 1862 vznikl Spolek pro volné přednášky z matematiky a fysiky, ze kterého v roce 1869 vznikla Jednota českých mathematiků. Tento referát si klade za cíl poukázat na roli, kterou při vzniku Spolku a v prvních letech jeho existence hráli matematici, kteří se narodili a kteří získali své středoškolské vzdělání v jižních Čechách. Dále budou připomenuti předsedové Jednoty, kteří pocházeli z jižních Čech.
  • Nové trendy v dokazováni a objevování vět
   prof. RNDr. Pavel Pech, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
   Důkazy patří k obtížným partiím učebních osnov ve školách na celém světě. Nové technologie pomáhají tento problém ulehčit. Přednáška bude doprovázena řadou příkladů.
  • Vybrané fyzikální pokusy
   doc. RNDr. Pavel David, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
   Iontová vodivost skla s vysokonapěťovým elektrickým obloukem. Elektrický oblouk mezi kovovým hrotem a elektrolytem. Demonstrace tlaku nasycených par vody a lihu.
  • Případ italské OPERY
   doc. RNDr. Jan Slavík, CSc., Západočeská univerzita v Plzni
   V září minulého roku oznámil mluvčí italského projektu OPERA, že mionovým neutrinůn naměřili nadsvětelnou rychlost. Přednáška se pokusí odpovědět na 5 otázek: Jak to změřili? Změřili to dobře? Existují podobné experimenty? Proč by to nemělo být dobře? Co by znamenalo, kdyby to změřili dobře? Na závěr bude, na základě neoficiálních informací, které nedávno unikly z OPERY, formulována hypotéza vysvětlující výsledek experimentu.

2011

 • 3. - 5. listopadu 2011 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10
  Konference
  5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky
  Konferenci pořádaly: Katedra matematiky PF JU, Společnost učitelů matematiky JČMF a českobudějovická pobočka JČMF.

 • 18. 5. / středa - 13:00 hodin / posluchárna J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10
  Přednáška
  PLOCHÁ DRÁHA, KONEČNÉ ROVINY A MAGICKĚ ČTVERCE
  doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.,
  Masarykova univerzita v Brně,
  Pozvánka ve formátu PDF

 • 6. 4. / středa - 14:00 hodin / posluchárna J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10
  Kolokvium u příležitosti životního jubilea prof. RNDr. Pavla Pecha, CSc.

  PROGRAM

  14:00 - 14:15  Zahájení / Opening
  14:15 - 14:45  Přednáška / Lecture
  Kuželosečky v Maple
  prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc.
  Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
  14:45 - 15:15  Přednáška / Lecture
  Remarks on Kokotsakis meshes
  prof. Dr. Hellmuth Stachel
  Institut für Diskrete Mathematik und Geometrie, Technische Universität Wien
  15:15 - 15:45  Přestávka / Coffee Break
  15:45 - 16:15  Přednáška / Lecture
  Soustavy lineárních diofantovských rovnic a Smithův normální tvar matice
  doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
  Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni
  Anotace
  16:15 - 16:45  Přednáška / Lecture
  Phenomenon of rationality in geometric modelling
  RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
  Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
  Anotace
  16:45  Závěr / Closing

  Záštitu nad kolokviem převzal děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

  Pozvánka ve formátu PDF

 • 17. 3. / čtvrtek - 15:00 hodin / posluchárna J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10
  Přednáška
  CO JE A CO NENÍ MODERNÍ MATEMATIKA
  prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.,
  Katedra aplikované matematiky a Institut teoretické informatiky MFF UK v Praze,
  Pozvánka ve formátu PDF

2010

 • 2. 12. / čtvrtek - 15:00 hodin / posluchárna J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10
  Přednáška Maturita z matematiky na gymnáziu na přelomu 19. a 20. století
  RNDr. Jan Zahradník, Pedagogická fakulta JU v Č. B.
  Pozvánka ve formátu PDF

 • 2. 12. / čtvrtek - 15:50 hodin / posluchárna J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10
  Shromáždění českobudějovické pobočky

   PROGRAM:
  • Předání sjezdových vyznamenání,
   která byla na letošním sjezdu JČMF udělena třinácti členům naší pobočky
   (Přehled vyznamenaných členů pobočky). GRATULUJEME !!!
  • Informace o činnosti pobočky. Příprava oslav 150. výročí založení JČMF (připadá na 28. března 2012).
  • Různé.

 • 12. 10. - 15. 10. 2010
  Seminář „Další vzdělávání učitelů matematiky“
  Modrava, penzion Pupík
  Program semináře

 • 29. 6. - 1. 7. 2010 / 2. 7. - 3. 7. 2010
  Konference CADGME 2010. / Konference I2GEO 2010.
  Jihočeská univerzita ve spolupráci s českobudějovickou pobočkou JČMF pořádala v Hluboké nad Vltavou u Českých Budějovic mezinárodní konferenci
  CADGME 2010 (Third Central- and Eastern European Conference on Computer Algebra- and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education), na kterou bezprostředně navazovala další mezinárodní konference
  I2GEO 2010 (Interoperable Interactive Geometry Conference).

 • 28. 4. 2010
  Shromáždění pobočky. Volba výboru.

Vybrané akce JČMF

 • 28. 6. - 30. 6. 2010 / Lázně Bohdaneč
  Sjezd JČMF2009

2008

 • 13. listopadu 2008 / čtvrtek - 14:00 hod. / učebna J327 / PF JU Jeronýmova 10
  Přednáška „Aktuální otázky výuky matematiky na vysokých školách různého zaměření“
  prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc., Vysoké učení technické v Brně
  Pozvánka ve formátu PDF
 • Série přednášek - jaro 2008 / Pozvánka s anotacemi přednášek (PDF)
  • 11. června 2008 / středa - 15:00 hod.
   Přednáška „Zdokonalování kultury vyučování matematice na 1. stupni základní školy“
   doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., PF JČU Č.B., Mgr. Marie Tichá, CSc., Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
  • 14. května 2008 / středa - 15:00 hod.
   Přednáška „Chaos, fraktály a kvadratická funkce“
   doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., PřF MU Brno
  • 16. dubna 2008 / středa - 15:00 hod.
   Kolokvium při příležitosti vydání knihy prof. RNDr. Pavla Pecha,CSc.
   „Selected Topics in Geometry with Classical vs. Computer Proving“, World Scientific Publishing Co. (www.worldscibooks.com/mathematics/6556.html)
   Součástí kolokvia bude přednáška
   „Počítačové důkazy vět elementární algebry a geometrie“, kterou pronese doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc., FPE ZČU Plzeň

2007

2006JČMF České Budějovice, kontakt: kriz@pf.jcu.cz