Jednota českých matematiků a fyziků - logo

Jednota českých matematiků a fyziků

pobočný spolek České Budějovice

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice

Výbor pobočného spolku pro období 2018-2022

Předseda: Josef Blažek
Místopředseda: Roman Hašek
Tajemník: Petr Bartoš
Hospodářka: Vladimíra Petrášková
Členové výboru: Jan Fiala, Jana Kalová, Helena Koldová, Pavel Kříž, Hana Kunzová, Pavel Pech, Hana Štěpánková, Jiří Tesař, Radek Trča.

Kontrolní komise
Libuše Samková
Jan Zahradník

Kontakt
doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.
Katedra aplikované fyziky a techniky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
tel. +420 387 773 052.
bla@pf.jcu.cz

JČMF České Budějovice, kontakt: bla@pf.jcu.cz