Jednota českých matematiků a fyziků - logo

Jednota českých matematiků a fyziků

pobočný spolek České Budějovice

Rok 2023

PŘIPRAVUJEME

1.-3. září 2023 / pá.-ne. / Jihočeská univerzita v Č. B., Pedagogická fakulta

Veletrh nápadů učitelů fyziky 28

Aktuální informace o konferenci viz https://home.pf.jcu.cz/~vnuf28


9.-11. listopadu 2023 / čt.-so. / Jihočeská univerzita v Č. B. / vzhledem k rekonstrukčním pracem bude místo konání v rámci JU upřesněno později

11. konference Užití počítačů ve výuce matematiky

Celostátní konference pro učitele matematiky z různých typů škol a odborníky na vzdělávání v matematice s využitím technologií.

Konferenci pořádají Katedra matematiky PF JU, Společnost učitelů matematiky JČMF SUMA a JČMF, pobočný spolek České Budějovice.
JIŽ SE USKUTEČNILO

14. března 2023 / úterý / 10:00 - 13:00 hodin / J330 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Mezinárodní den čísla π

Vzdělávací a popularizační akce.
Pásmo akcí a aktivit věnovaných číslu π organizované ve spolupráci katedry matematiky Pedagogické fakulty JU a JČMF, Pobočného spolku České Budějovice.
Více viz https://www.pf.jcu.cz/kma/prispevek/mezinarodni-den-cisla-pi


25. dubna 2023 / úterý / 15:00 / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Kvantová mechanika a realita

doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.
Katedra aplikované fyziky a techniky, PF JU V Českých Budějovicích

Přednáška.
Anotace: Kvantová mechanika radikálně změnila náš pohled na fyzikální realitu. Ačkoli jsou její zákony důkladně ověřeny, je stále otevřenou otázkou, jak interpretovat některé jejich důsledky. Až do roku 1964 se mnoho fyziků spokojovalo s postojem, že problémy s interpretací kvantové teorie představují nepodstatný filosofický balast. Avšak článek Johna Bella z roku 1964 ukázal, že odpovědi na některé zdánlivě čistě filozofické otázky, spojené s kvantovou mechanikou, mají konkrétní fyzikální důsledky, které mohou být experimentálně testovány. Testy, potvrzující existenci jevů, odporujících „zdravému rozumu“, probíhají dnes ruku v ruce s rychlým technologickým rozvojem. V roce 2022 byla třem vědcům za podobné experimenty udělena Nobelova cena za fyziku.
Ačkoli kvantová mechanika způsobila revoluci v našem nahlížení na charakter fyzikálních zákonů, je dosud neřešenou otázkou, zda a jak tento její pohled promítnout do základního fyzikálního vzdělávání.


2. června 2023 / pátek / 9:00 - 13:00 hodin / Lannova ulice, u obchodního domu Prior / České Budějovice

Fyzika a Technika na Lanovce

Popularizační akce.
Katedra aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty (PF) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala další ročník akce Fyzika a Technika na Lanovce. Po dvouletém výpadku proběhl již sedmý ročník u obchodního domu Prior v těsné blízkosti budovy PF na Lannově třídě. V pátek 2. 6. 2023 od 9:00 do 13:00 studenti a zaměstnanci katedry připravili program plný zajímavých a netradičních pokusů z fyziky a techniky. Tematicky akce oslovila žáky základních a středních škol společně s širokou veřejností.

Detailní informace o akci na webu katedry

JČMF České Budějovice, kontakt: kriz@pf.jcu.cz