Jednota českých matematiků a fyziků - logo

Jednota českých matematiků a fyziků

pobočný spolek České Budějovice

Rok 2019

Připravujeme


7.-9. listopadu 2019 / čtvrtek-sobota / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10, Dukelská 9

9. konference Užití počítačů ve výuce matematiky

Celostátní konference pro učitele matematiky z různých typů škol a odborníky na vzdělávání v matematice s využitím technologií.

Všechny potřebné informace jeou uvedeny na stránce konference:

http://www.pf.jcu.cz/upvm/2019.

Konferenci pořádají Katedra matematiky PF JU, Společnost učitelů matematiky JČMF SUMA a JČMF, pobočný spolek České Budějovice. Těšíme se na setkání!
21. 11. 2019 / čtvrtek / 15:45 hodin / posl. B2 (budova B) / Přírodovědecká fakulta JU v Č. B. / Branišovská ul.

Proč by měl Darwin rád teorii her
prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc., PřF JU v Č. B.

Pozvánka na přednášku spolu s její anotací (PDF)
Již se uskutečnilo

24. 6. 2019 / pondělí / 14:00 hodin / J217 (1. patro) / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

O věcech neobyčejně obyčejných
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., FEL a FJFI ČVUT v Praze.

Pozvánka na přednášku spolu s její anotací (PDF)


6. 6. 2019 / čtvrtek / 14:00 - 17:00 hodin / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Matematická olympiáda a řešitelské strategie

kolokvium při příležitosti životního jubilea RNDr. Pavla Leischnera, Ph.D.

RNDr. Pavel Leischner, Ph.D. působí od roku 1994 na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Před tím vyučoval matematiku a fyziku na Gymnáziu ve Strakonicích. Dlouhodobě a soustavně se věnuje práci pro Matematickou olympiádu, především tvorbě úloh, také ale přípravě žáků na tuto soutěž. Je členem Ústřední komise Matematické olympiády a působí rovněž v redakční radě časopisu Matematika, fyzika, informatika. Odborně se zaměřuje na didaktiku matematiky, především pak výuku geometrie. Je autorem monografie "Geometrická zobrazení" a několika desítek článků v domácích i zahraničních časopisech a ve sbornícíh konferencí.

Program kolokvia:

 • 14:00-14:15 / Zahájení

 • 14:15-15:00  
  Co mi usnadňovalo matematické poznávání
  RNDr. Pavel Leischner, Ph.D.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
  [anotace]

 • 15:00-15:30 / Přestávka na kávu

 • 15:30-16:15  
  Neúplné řešení, nebo nepromyšlené zadání?
  RNDr. Karel Horák, CSc.
  Matematický ústav AV ČR, Praha
  [anotace]

 • 16:15-17:00  
  Překvapivá řešení úloh MO
  doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno
  [anotace]

Pozvánka na kolokvium (PDF)


31. 5. 2019 / pátek / 9:00-13:00 / Lannova ulice, u obchodního domu Prior / České Budějovice

Fyzika na Lannovce

Již pošesté Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU pořádala oblíbenou akci s názvem Fyzika na Lanovce. V pátek 31. 5. 2019 od 9 do 13 hodin byly představeny fyzikální pokusy, tak jak je většinou nikdo nezná. Vše se tradičně odehrálo v Českých Budějovicích kousek od budovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Jeronýmově ulici u obchodního domu PRIOR. Studenti a zaměstnanci katedry společně představili žákům základních a středních škol, ale i široké veřejnosti, netradiční fyzikální pokusy. Akci navštívily školy nejen z Českých Budějovic, ale i jiných koutů Jihočeského kraje, např. ze Strakonic, Bernartic či Cehova. V průběhu dne se akce zúčastnilo přes 500 žáků, studentů a náhodně kolemjdoucích osob. Všichni se zájmem sledovali předváděné experimenty a většinu z nich si mohli také vlastnoručně vyzkoušet. Na místě bylo možné zjistit, co nevkládat do mikrovlnné trouby, jak spolu souvisí Leidenfrostův jev a kapka vody na rozpálené plotýnce, princip pohybu magnetického vlaku, praktickou ukázku vybití blesku do budovy bez bleskosvodu, či jaká by byla tíha účastníka na vybraných planetách a hvězdě. V odměrných válcích se měřila hustota měřidlem z propisovací tužky a také se určovala teplota ve varných konvicích slepým teploměrem. O tom, že se akce zdařila, svědčí kladné ohlasy účastníků a častý dotaz, kdy a kde bude další podobná akce.

Fotografie z akce jsou dostupné na stránkách:
www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaft/probehl-jiz-sesty-rocnik-popularizacni-akce-fyzika-na-lanovce
www.pf.jcu.cz/misc/fyzika_na_lanovce_2019_foto.php


22. 5. 2019 / středa / 15:00 - 17:00 hodin / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Josef Rudolf Vaňaus – 180. výročí narození jednoho ze zakladatelů JČMF


J. R. Vaňaus

J. R. Vaňaus (1839 - 1910)

Josef Rudolf Vaňaus se narodil 2. května 1839 v Komárově u Soběslavi. Byl jedním ze čtyř zakladatelů Spolku pro volné přednášky z mathematiky a fysiky, nynější Jednoty českých matematiků a fyziků, ustaveného 28. 3. 1862.

Program semináře:

 • 15:00-15:15 / Úvod

 • 15:15-16:00  
  Čerstvý vítr mezi učiteli matematiky – Josef R. Vaňaus (1839 – 1910)
  doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., předsedkyně JČMF
  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

 • 16:00-16:30  
  Některé články J. R. Vaňause v Časopise pro pěstování matematiky a fysiky
  RNDr. Jan Zahradník
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

 • 16:30-17:00  
  Trisektorie J. R. Vaňause – originální příspěvek k řešení klasického problému
  Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Pozvánka na přednášku spolu s její anotací (PDF)


26. 3. 2019 / úterý / 15:00 - 16:00 hodin / J227 / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10
Minimal distances and optimal paths
prof. Gunter Weiss, TU Dresden a TU Vienna.

Pozvánka na přednášku spolu s její anotací (PDF)


28. 1. 2019 / pondělí / 11:00 - 12:30 hodin / učebna chemie / Gymnázium V. Nováka / Jindřichův Hradec
Hrášek a sluníčko aneb Jak pomocí matematiky pohněvat veřejnost
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Pozvánka na přednášku (PDF) / Informační dopis ředitelům škol (PDF)


JČMF České Budějovice, kontakt: bla@pf.jcu.cz