Jednota českých matematiků a fyziků - logo

Jednota českých matematiků a fyziků

pobočný spolek České Budějovice

Rok 2019

Připravujeme

24. listopadu 2020 / úterý / 9:00 - 15:00 hodin / Pedagogická fakulta JU v Č. B. / Jeronýmova 10

Konference STEM vzdělávání

Jednodenní konference zaměřená na otázky STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) vzdělávání na základních a středních školách, konkrétně například na didaktiku STEM předmětů a na přípravu učitelů na formy vzdělávání, které STEM přístup vyžaduje.

Úvodní slovo pronese doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vystoupení přislíbili prof. Zsolt Lavicza (Johannes Kepler Universität Linz, STEM Education Centre) a Dr. Jose Manuel Diego-Mantecón (University of Cantabrie). Program konference bude spolu s dalšími informacemi zveřejněn na připravované webové stránce.

Kontaktní osoba: Mgr. Roman Hašek, Ph.D. (hasek@pf.jcu.cz)

JČMF České Budějovice, kontakt: bla@pf.jcu.cz