Welcome
    
Tématické plány Literatura pro webmastery Požadavky k zápočtu Přihláška ke zkoušce Výsledky zápočtových testů Témata diplomových prací Zajímavé diplomové práce Publikační činnost Záložky Fonotéka Můj W@P na http://www.pf.jcu.cz/pepe/wap/
Moje první knížka z r. 2001 - Tvorba WWW a WAP - je již vyprodána   Moje druhá knížka - Jazyky XHTML, DHTML, CSS a WML - vyšla v r. 2006, koupit si ji můžete za pouhých :-) 199,- Kč např. ve Zlatém klasu na Lanovce, v Besedě na Sadech, v Rammu v Žižkově ulici nebo přímo v prodejně nakladatelství Kopp v Šumavské ulici (u nemocnice). Vše v Č. Budějovicích, on-line shop na www.kopp.cz. Obálku této knížky vytvořil Petr Pexa ml. (* 1990)
Oficiální Web obce Tučapy Sbor dobrovolných hasičů Tučapy Extract starý Extract Led Zeppelin Tribute Cestovní kancelář Benetour Katedra informatiky PF JU VSK Slávia PF JU Bonsai Praktické příklady do výuky Lewa´s web - autorem je Petr Pexa ml.
Můj Skype status (petr.pexa)   E-mail Kontakty Můj ICQ status (331 829 487)
    návštěv  •   on-line      

QR kód
Poslední úprava:
© 1995-2012 pepe

Studijní plány mých předmětů pro aktuální studijní rok

 • KIN/WWW1A (WWW1, TWSU, WWWD) - Tvorba WWW stránek I sipka
  Povinný předmět 1. etapy neučitelského studia ITV, studia učitelství IT a povinně-volitelný předmět pro obory: Nš(ICT), Měřící a výpočetní technika (MVTp, pro kombinované studium oboru MVTk pod zkratkou WWWD) a obor DPS (pod zkratkou TWSU).
  Předmět je otevřen pouze v letním semestru!
  Týdenní hodinová dotace: 1/1 (1 hodina přednáška, 1 hodina cvičení).
  Počet kreditů: 2
  Poznámka: pro získání komplexních znalostí z problematiky tvorby webových stránek doporučuji i absolvování předmětů WWW2A a PHP (tento předmět vyučuje kolega Mgr. Milan Novák).

 • KIN/WWW2A (WWW2) - Tvorba WWW stránek II sipka
  Povinně-volitelný předmět 2. etapy neučitelského studia ITV a učitelského studia IT, výběrový předmět pro obory MVTp a MVTk.
  Předmět je otevřen pouze v zimním semestru
  Týdenní hodinová dotace: 0/2 (2 hodiny cvičení).
  Počet kreditů: 3
  Poznámka: předpokladem zápisu tohoto předmětu je absolvování předmětů WWW1A resp. WWW1, TWSU a WWWD, na které WWW2 navazuje (viz výše).

 • KIN/ZWW - Základy tvorby WWW stránek sipka
  Výběrový předmět pro neinformatiky.
  Předmět je otevřen pouze v letním semestru!
  Týdenní hodinová dotace: 0/2 (2 hodiny cvičení).
  Počet kreditů: 2
  Poznámka: nutným předpokladem zápisu tohoto předmětu je absolvování předmětu ITT resp. standardní uživatelské znalosti práce s počítačem (Windows, Word, internet).

 • KIN/GRA (UVTU) - Prezentační grafika a multimédia sipka
  Povinně-volitelný předmět 2. etapy neučitelského studia ITV a učitelského studia IT, výběrový předmět pro neinformatiky.
  Předmět je otevřen v zimním i letním semestru.
  Týdenní hodinová dotace: 0/2 (2 hodiny cvičení).
  Počet kreditů: 2

 • KIN/TVZZ (TVZS, TVZZN, TVDP, TVZD, UAT2U)
  - Technologie ve vzdělávání
  sipka
  Povinný předmět společného základu učitelství pro ZŠ a neučitelského oboru ITV.
  Předmět je otevřen v zimním i letním semestru.
  Týdenní hodinová dotace: 0/1 (1 hodina cvičení).
  Počet kreditů: 1

 • KIN/PZ, PZ1, NPPZ, ŘPPD - Průběžná pedagogická praxe sipka
  Povinný předmět 2. etapy učitelství IT.
  Doporučený zápis ve 3. ročníku (návaznost na předmět Didaktika výpočetní techniky).
  Předmět je otevřen v zimním i letním semestru (na ZŠ Máj I jen v letním, na ZŠ Nerudova v zimním i letním).
  Týdenní hodinová dotace: 0/2 (1 hodina pedagogický výstup resp. náslech + 1 hodina rozbor hodiny).
  Počet kreditů: 2

 • KIN/APXA - Asistentská praxe pro neučitelský obor ITV sipka
  Povinný předmět 1. etapy neučitelského oboru ITV.
  Doporučený zápis ve 2. ročníku.
  Předmět je otevřen pouze v zimním semestru.
  Týdenní hodinová dotace: 0/3.
  Počet kreditů: 2


Poslední aktualizace: