Welcome
    
Tématické plány Literatura pro webmastery Požadavky k zápočtu Přihláška ke zkoušce Výsledky zápočtových testů Témata diplomových prací Zajímavé diplomové práce Publikační činnost Záložky Fonotéka Můj W@P na http://www.pf.jcu.cz/pepe/wap/
Moje první knížka z r. 2001 - Tvorba WWW a WAP - je již vyprodána   Moje druhá knížka - Jazyky XHTML, DHTML, CSS a WML - vyšla v r. 2006, koupit si ji můžete za pouhých :-) 199,- Kč např. ve Zlatém klasu na Lanovce, v Besedě na Sadech, v Rammu v Žižkově ulici nebo přímo v prodejně nakladatelství Kopp v Šumavské ulici (u nemocnice). Vše v Č. Budějovicích, on-line shop na www.kopp.cz. Obálku této knížky vytvořil Petr Pexa ml. (* 1990)
Oficiální Web obce Tučapy Sbor dobrovolných hasičů Tučapy Extract starý Extract Led Zeppelin Tribute Cestovní kancelář Benetour Katedra informatiky PF JU VSK Slávia PF JU Bonsai Praktické příklady do výuky Lewa´s web - autorem je Petr Pexa ml. (*1990)
Můj Skype status (petr.pexa)   E-mail Kontakty Můj ICQ status (331 829 487)
    návštěv  •   on-line      

QR kód
Poslední úprava:
© 1995-2012 pepe

Elektronické zpracování tištěného textu


Základní typografická pravidla se zaměřením
na sazbu diplomových (bakalářských) prací


 • Velikost písma
  • základní text - 12 pt
  • výjimky - nadpisy, dětská literatura (větší), záhlaví, periodika (menší)
 • Typy písma (fonty)
  • patkové (v tistěných dokumentech vše - Times, výjimka - elektronické dokumenty - Arial, webové stránky - Verdana, Tahoma)
  • nepatkové resp. bezpatkové (v tistěných dokumentech pouze nadpisy - Arial, elektronické dokumenty - Arial, webové stránky - Verdana, Tahoma)
  • proporcionální (v tistěných i elektronických dokumentech vše)
  • neproporcionální (stejná šířka znaků, jen zdrojové kódy programů - Courier)
 • Řezy písma
  • tučný (nadpisy)
  • kurzíva (citace, přímá řeč, záhlaví)
  • podtržení (již nedoporučeno, možná záměna s hyperlinky)
 • Mezery
  • horizontální
   • mezi slovy (ve Wordu nastavovány automaticky, viz např. blokové zarovnání)
   • mezi znaky
   • (nadpisy, Word - Formát/Písmo/Proložení znaků)
  • vertikální
   • mezi řádky, tzv. řádkování - 1,5 (výjimka - periodika - jednoduché), Word - Formát/Odstavec
   • mezi odstavci (6 bodů, Word - Formát/Odstavec)
 • Zarovnání
  • zleva (pro odstavce zastaralé, jen číslované resp. víceúrovňové nadpisy a záhlaví na sudých stranách při oboustranném tisku)
  • zprava (záhlaví při jednostranném tisku)
  • na střed (centrální nadpisy, číslované resp. víceúrovňové nadpisy ale zarovnány zleva)
  • do bloku (aktuální varianta pro odstavce)
 • Dělení slov
  • vždy zapnuto, řeší problém větších mezislovních mezer při zarovnání odstavců do bloku
  • maximálně dělených řádek jdoucích za sebou - 3 (Word - Nástroje/Jazyk/Dělení slov)
 • Záhlaví a pata
  • pro text (název publikace, kapitoly, autor) jen záhlaví (Word - Zobrazit/Záhlaví a zápatí)
  • zarovnání zprava při jednostranném tisku
  • zarovnání zleva (sudé stránky) a zprava (liché stránky) při oboustranném tisku + nastavit Různé sudé a liché (Word - Soubor/Vzhled stránky/Rozložení)
  • formátování kurzívou
  • spodní ohraničení (vodorovná linka pod záhlavím přes celou šířku stránky bez okrajů)
  • není na první straně (Word - Soubor/Vzhled stránky/Rozložení/Jiné na první straně)
 • Číslování stránek
  • umístění dole na stránce (pata)
  • zarovnání vpravo či na střed - jednostranný tisk
  • zarovnání vnější - oboustranný tisk
  • není na první straně (Word - Vložit/Čísla stránek)
 • Okraje
  • 2,5 cm ze všech stran (Word - Soubor/Vzhled stránky)
  • + 1,5 cm u hřbetu při použití vazby (kroužková, lepená, šitá)
  • + zrcadlové okraje při oboustranném tisku
 • Odsazení
  • 1. řádek každého odstavce - 0,5 cm (již nikoliv 5 mezer!)
  • Word - Formát/Odstavec/Speciální odsazení/1. řádek (nikoliv Odsazení zleva!)
  • v profesionálních DTP programech šířka 2 písmen "m"
 • Interpunkce
  • za znaky . , ; ! ? : ) " se vždy dělá mezera (ale uvnitř závorek a uvozovek nikoliv)
  • výjimka - datum (28.10.2007)
  • před otevřenou závorkou ( a zahajovacími uvozovkami " se také dělá mezera
 • Pevná mezera
  • levý Shift+levý CTRL+mezerník
  • dělá se vždy za samotnými jednopísmennými slovy na pravém okraji řádků místo "obyčejné" mezery
   • za jednopísmennými spojkami a předložkami (a, i, o, u, s, z, v, k)
   • mezi hodnotou a jednotkou (např. 100 kg)
   • mezi zkratkou a další slovem (Č. Budějovice, F. Novák, apod.)Doplňkové efekty v elektronicky zpracovaném textu


 • Poznámka pod čarou
  • číslují se (nepoužívá se již znak *, Word - Vložit/Odkaz)
 • Styly
  • základ profesionálního zpracování dokumentu (víceúrovňové nadpisy)
  • nutné styl uložit do šablony Wordu, jinak je pouze v aktuálním dokumentu!
  • vhodné nastavit automatickou aktualizaci stylu (Word - Formát/Styly/Nový styl)
 • Generování obsahu a rejstříku
  • založeno na existenci stylů pro nadpisy
  • obsah automaticky generován z víceúrovňových nadpisů (Word - Vložit/Odkaz/Rejstřík a seznamy) včetně čísel stránek
  • možnost automatické aktualizace obsahu při změně nadpisů a čísel stránek
 • Iniciála
  • standardně na začátku stránky, uvnitř textu, výška 3 řádky, vzdálenost od textu 0,2 cm (Word - Formát/Iniciála/V textu)
  • při častějším použití na stránce výška 2 řádky
 • Sloupce
  • Word - menu Formát/Sloupce
  • vyjímečné použití (periodika)
  • vložené obrázky mohou zasahovat částečně do dvou sloupců současně (obtékání obdélníkové, těsné méně vhodné)
 • Automatický text
  • často psaný text (podpis, adresa, hlavička stránky apod.), Word - menu Vložit
 • Textové pole
  • popisky uvnitř obrázků (fotografií), bez pozadí, vypnuté obrysy, Word - menu Vložit
  • text uvnitř jiného textu (např. reklama), možné pozadí, zapnuté obrysy, vhodné oboustranné obtékání
 • Hypertextový odkaz
  • internetové hyperlinky, Word - menu Vložit
  • vzájemné propojení textových i jiných dokumentů (např. Word/Excel)
 • Seznamy (odrážky a číslování)
  • nutné používat vždy místo např. "ručního" číslování
  • zajištěno automatické přečíslování a odsazování řádků (Word - menu Formát)
 • Obrázky (fotografie)
  • Word - menu Vložit, možné i přímé kopírování z internetových stránek
  • uvnitř textu vždy jen s jednostranným obtékáním (umístění obrázků je tedy k okraji textu)
  • vhodné obdélníkové obtékání, těsné méně vhodné (Word - pravé tlač. myši na obrázku/Formát obrázku/Pozice/Upřesnit)
  • vertikální umístění - na začátku odstavce
  • šířka obrázku musí být menší, než polovina šířky textu
  • pokud je obrázků na stránce více, střídavé umístění u levého a pravého okraje textu
  • obrázek mezi odstavci - jen obtékání nahoře a dole a umístění na střed stránky
  • aplikace WordArt (ozdobné grafické nadpisy)
 • Tabulky
  • vždy mezi odstavci (bez obtékání) a na středu stránky
  • Word - menu Tabulka
 • Matematické vzorce
  • Word - menu Vložit/Objekt/Vytvořit nový/Editor rovnic
 • Obálky a štítky
  • Word - Nástroje/Dopisy a korespondence
 • Hromadná korespondence
  • nutná databáze adres (Excel, Access)
  • spíše adresní štítky než tisk přímo na obálky
  • formulářové dopisy
  • Word - Nástroje/Dopisy a korespondence


Poslední aktualizace: