O konferenci

Katedra matematiky Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích a Společnost učitelů matematiky JČMF Vás ve dnech 8. až 10. listopadu 2007 zvou do Českých Budějovic na třetí konferenci

Užití počítačů ve výuce matematiky


Logo konference UPVM

Konference se koná pod záštitou RNDr. Jana Zahradníka, hejtmana Jihočeského kraje.

Cílem této konference je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nad těmito okruhy otázek:

 • Role počítače ve vyučování matematiky.
 • Vliv počítače na obsah vyučování.
 • Role učitele při výuce podporované počítačem.

Referáty a diskuse k uvedeným tématům budou probíhat v sekcích:

 1. Obecné otázky užití počítačů ve výuce matematiky
 2. Dynamické systémy ve výuce matematiky (Cabri, Cinderella, Sketchpad, …)
 3. Systémy počítačové algebry (Derive, Maple, Mathematica, …)
 4. Ostatní matematický software v různých matematických disciplinách
 5. Systém matematického vzdělávání v RVP

V rámci konference proběhne workshop pro začátečníky i pokročilé k používání softwaru: Cabri, Derive, Maple, Mathematica.

Programový výbor

 • Dr. Josef BÖHM
 • doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.
 • Mgr. Roman HAŠEK, Ph.D.
 • doc. Ph.Dr. Alena HOŠPESOVÁ, Ph.D.
 • prof. RNDr. Pavel PECH, CSc.
 • RNDr. Václav SÝKORA, CSc.