Vložné a stravování

Vložné, stravování, ubytování

Vložné činí 1 200 Kč. Ve vložném je zahrnuta cena sborníku, pronájem počítačových učeben a odměna zahraničním lektorům. Úhrada vložného předem na účet pobočky Raiffeisen bank 1000030677/5500, jako variabilní symbol platby uvádějte identifikační číslo účastníka (Toto identifikační číslo je pro každého účastníka vygenerováno automaticky po vyplnění a odeslání formuláře na . Poté ho zjistíte potvrzením svého jména v rubrice .). Potvrzení o zaplacení vložného předloží účastník při registraci na konferenci. Platit je možné i hotově při registraci. Nabídka ubytování je uvedena na . Rezervaci ubytování si účastníci provedou sami. Několik typů na ubytování nabízíme .

Registrace

Registrujte se prosím elektronicky na adrese nebo pomocí přiložené přihlášky.