Instrukce pro autory

I. Forma příspěvku:

Zdrojový soubor článku (MS Word, Tex) spolu se souborem formátu PDF. Rozsah maximálně 6 stran.

II. Vzhled stránky

Obecná pravidla (Detaily první strany viz III.): Okraje: horní: 4 cm; levý, pravý: 2.5 cm; spodní: 3 cm; Písmo: Times New Roman, 12 pt, řádkování jednoduché, čísla stránek neuvádět.

III. První strana příspěvku:

Okraje dle bodu II.

1. NÁZEV PŘÍSPĚVKU – 18 pt, tučně, centrovaný, velká písmena
volný řádek, 18 pt
2. Jména autorů – 14 pt, tučně, centrováno, řádkování 1.5
3. Pracoviště autorů – 14 pt, centrováno, řádkování 1.5
4. e-mail autorů
volný řádek, 14 pt
5. Abstrakt – slovo tučně, maximálně 6 řádků, 12 pt, zarovnání do bloku, neodsazovat volný řádek, 12 pt
6. Klíčová slova: – text tučně volný řádek, 12 pt
7. text článku – 12 pt, členění dle autora
volný řádek, 12 pt

IV. Odkaz na literaturu viz následující vzor:

Literatura:

[1] Cornil, J., Testud, P.: An Introduction to Maple V, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001.