Instrukce pro autory

I. Forma příspěvku

Zdrojový soubor článku (MS Word, Tex) spolu se souborem formátu PDF. Sborník konference bude publikován na CD. Rozsah příspěvku proto není omezen a je možno použít barevné obrázky.

II. Vzhled stránky

Obecná pravidla (Detaily první strany viz III.): Okraje: horní: 4 cm; levý, pravý: 2.5 cm; spodní: 3 cm;
Písmo : Times New Roman, 12 pt, řádkování jednoduché, čísla stránek neuvádět.

III. První stránka příspěvku

Okraje dle bodu II.

1. NÁZEV PŘÍSPĚVKU – 18 pt, tučně, centrovaný, velká písmena
volný řádek, 18 pt
2. Jména autorů – 14 pt, tučně, centrováno, řádkování 1.5
3. Název pracoviště autorů – 14 pt, centrováno, řádkování 1.5
volný řádek, 14 pt
4. Abstrakt – slovo „Abstrakt:“ tučně, maximálně 6 řádků, 12 pt, zarovnání do bloku, neodsazovat
volný řádek, 12 pt
5. Klíčová slova – text „Klíčová slova:“ tučně
volný řádek, 12 pt
volný řádek, 12 pt
6. Název příspěvku v angličtině – 14 pt, tučně, centrovaný
volný řádek, 14 pt
7. Abstrakt v angličtině – slovo „Abstract:“ tučně, maximálně 6 řádků, 12 pt, zarovnání do bloku, neodsazovat
volný řádek, 12 pt
8. Klíčová slova v angličtině – text „Key words:“ tučně
volný řádek, 12 pt

9. text článku – 12 pt, členění dle autora
volný řádek, 12 pt

IV. Odkaz na literaturu

(viz následující vzor)

Literatura:

[1] Cornil, J., Testud, P.: An Introduction to Maple V, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001.

V. Adresy autorů

Na konci článku uveďte prosím jméno, adresu pracoviště a e-mail každého z autorů článku ve formátu:

jméno a příjmení
název pracoviště
poštovní adresa
e-mail