Vložné a stravování

Vložné

Zvýhodněné vložné při platbě do 15. září včetně činí

700 Kč, pro členy JČMF 600 Kč.

Plné vložné při platbě po 15. září činí

800 Kč, pro členy JČMF 700 Kč.

Ve vložném jsou zahrnuty, mimo jiné, náklady na sborník, zvané přednášky, pronájem počítačových učeben, konferenční materiály a občerstvení.

Úhrada vložného předem na účet pobočky JČMF v Českých Budějovicích 234512519/0300 (ČSOB – Poštovní spořitelna), jako variabilní symbol platby uvádějte kód účastníka, který vám je vygenerován při závazné registraci na této webové stránce (viz nabídka Přihláška). Potvrzení o zaplacení vložného předloží účastník při registraci na konferenci.

Informace o bankovním spojení
Název příjemce: Jednota českých matematiků a fyziků
Úplný název příjemce: Jednota českých matematiků a fyziků pobočka České Budějovice
Ulice a číslo příjemce: Jeronýmova 10
Město příjemce: České Budějovice
Stát příjemce: Česká republika
Číslo účtu příjemce: 234512519
Kód banky: 0300
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
IBAN : CZ92 0300 0000 0002 3451 2519
Název banky: ČSOB, a.s.
Úplný název banky: Československá obchodní banka, a.s.
Město banky: České Budějovice (pobočka), hlavni sídlo: Praha
Stát kde sídli banka: Česká republika

Platit je možné i hotově při registraci (800 Kč, člen JČMF 700 Kč).

Stravování

Objednání stravy si každý účastník provede sám prostřednictvím registračního systému na této webové stránce (viz nabídka Přihláška). Objednaná strava bude uhrazena hotově při registraci po příchodu na konferenci.

Strava bude podávána v menze Jihočeské univerzity. Ceny jednotlivých jídel pro účastníky konference jsou stanoveny takto:

oběd večeře
Čtvrtek 65 Kč 56 Kč
Pátek 65 Kč slavnostní večeře*
Sobota 85 Kč**

*Tradiční slavnostní večeře formou rautu s živou hudbou bude pořádána v prostorách menzy. Cena pro účastníky konference bude stanovena později. Předběžné přihlášení na slavnostní večeři proveďte prosím zaškrtnutím příslušného políčka v nabídce Přihláška.
**Vyšší částka je dána tím, že sobota není běžným provozním dnem menzy.