Head
KAFT PF JU KAFT PF JU PF JU

Veletrh nápadů učitelů fyziky 28Sborník příspěvků z konferenceTermín konference: 1. – 3. 9. 2023
Prezentace účastníku: 1. 9. 2023 12:00 - 13:00 hod.
Místo prezentace: Pavilon ZR, Fakulta zemědělská a technologická JU
Zahájení: 1. 9. 2023 13:00 hod.
Místo konání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pořadatel: Katedra aplikované fyziky a techniky, Ped. fakulta JU ve spolupráci s JČMF

!!! Z důvodu nárůstu počtu přihlášených došlo ke změně zahájení konference ze 14:00 na 13:00. !!!!


Akreditace: Konference má udělenou akreditaci MŠMT (č.j. MSMT- 8369/2023-3-319).

Jedná se o každoroční, mnohaletou a prestižní akci, kterou má v oblibě mnoho učitelů. Jde o mezinárodní konferenci s účastí učitelů z ČR, Slovenska a dalších evropských států. Konference je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol vzdělávající žáky anebo připravující budoucí učitele fyziky, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami ze všech oblastí fyziky a motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

Předpokládáme vystoupení zaměřená na výuku na základní škole, výuku na středních a vysokých školách, vystoupení studentů doktorských studijních programů. Preferovány budou příspěvky orientované na experimentální činnost a inovace ve výuce fyziky. Na základě doporučení programového výboru mohou být některá vystoupení prezentována formou posteru.


Sponzoři

BOSCH

SPN

Prometheus

Prometheus