BOVMI - Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií

O projektu

Řešitel

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.
pech@pf.jcu.cz

Další členové řešitelského týmu

Akademičtí pracovníci

Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
hasek@pf.jcu.cz

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
vanicek@pf.jcu.cz

Studenti doktorského a magisterského studia

Mgr. Lenka Činčurová

Mgr. Martin Gűnzel

Mgr. Jiří Kopecký

Mgr. Jan Hoffman

Mgr. Michala Křížová

Mgr. Václav Šimandl

Mgr. Radka Štěpánková

Bc. Tereza Suchopárová

Bc. Antonín Hraníček

1. Role technologií
Cílem je zjistit, v čem spočívá očekávaný přínos technologií (dále ICT) pro badatelsky orientovanou výuku (dále BOV). Jak mohou ICT podporovat badatelsky zaměřenou výuku a jaké její kvality přispívají k aktivnímu objevování a jaká toto spojení přináší rizika.

2. Edukační situace
Projekt se zaměří na vyhledání a analýzu situací, v nichž lze uplatnit BOV za podpory vytipovaných edukačních softwarových nástrojů. Bude zkoumána jejich schopnost podporovat přístup, při němž jsou žáci aktivní, spolupracují v týmech, objevují vztahyorologi replica cinesi mezi pojmy a objekty, řeší problémy při projektech. Přitom je třeba dbát na jejich použitelnost v rámci aktuální reálné školské praxe, tedy zasazení těchto situací do možností současné školy z pohledu práce s ICT (práce v klasické i počítačové učebně, s využitím projekce, interaktivní tabule, internetu apod.).

3. Vzdělávací témata
Ve vybraných tématech ze středoškolské a ZŠ matematiky a informatiky budou zpracovány úlohy a postupy uplatňující aaa rolex hodinek přístup BOV s technologiemi. Chceme se zaměřit především na oblasti planimetrie, analytické geometrie, finanční matematiky, porozumění informacím a jejich reprezentacím, tvorby prezentací. Vytvoří se tak modelové sady úloh, které budou ukazovat cestu, jakým způsobem aplikovat BOV při výuce s podporou ICT. Cílem bude též ověřit účinnost výuky matematiky pomocí připraveného kurikula ve školní praxi s otázkou, jak organizačně a metodicky zvládnout takovou výuku a jaký edukační efekt tato výuka přináší.

4. Učitelé
Chceme zkoumat, jakým způsobem reagují na BOV s ICT učitelé. Navazujícím cílem bude zjistit, jak učitelé přijímají tzv. „inovaci dvojího druhu“ – nasazení ICT a změnu stylu výuky orientací na BOV, zvláště tehdy, pokud přichází najednou. Otázkou bude, jak učitelé vnímají její inovativnost, nakolik se ztotožní s představou, že BOV umožňuje kvalitnější vzdělávání než tradiční přístup, nakolik tomuto přístupu rozumí a jsou schopni aplikovat takové úlohy ve své výuce, nakolik jsou schopni takové úlohy vytvářet nebo objevovat ve kurikulu své výuky.