BOVMI - Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií

BOV

Badatelsky orientované vyučování matematiky

Přednáška RNDr. Libuše Samkové, Ph.D. z katedry matematiky PF JU, pronesená 29. října 2013 pro členy řešitelského týmu projektu.

[Prezentace ve formátu PDF.]