BOVMI - Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií

Cíle projektu

1. Role technologií
Cílem je zjistit, v čem spočívá očekávaný přínos technologií (dále ICT) pro badatelsky orientovanou výuku (dále BOV). Jak mohou ICT podporovat badatelsky zaměřenou výuku a jaké její kvality přispívají k aktivnímu objevování a jaká toto spojení přináší rizika.

2. Edukační situace
Projekt se zaměří na vyhledání a analýzu situací, v nichž lze uplatnit BOV za podpory vytipovaných edukačních softwarových nástrojů. Bude zkoumána jejich schopnost podporovat přístup, při němž jsou žáci aktivní, spolupracují v týmech, objevují vztahyorologi replica cinesi mezi pojmy a objekty, řeší problémy při projektech. Přitom je třeba dbát na jejich použitelnost v rámci aktuální reálné školské praxe, tedy zasazení těchto situací do možností současné školy z pohledu práce s ICT (práce v klasické i počítačové učebně, s využitím projekce, interaktivní tabule, internetu apod.).

3. Vzdělávací témata
Ve vybraných tématech ze středoškolské a ZŠ matematiky a informatiky budou zpracovány úlohy a postupy uplatňující aaa rolex hodinek přístup BOV s technologiemi. Chceme se zaměřit především na oblasti planimetrie, analytické geometrie, finanční matematiky, porozumění informacím a jejich reprezentacím, tvorby prezentací. Vytvoří se tak modelové sady úloh, které budou ukazovat cestu, jakým způsobem aplikovat BOV při výuce s podporou ICT. Cílem bude též ověřit účinnost výuky matematiky pomocí připraveného kurikula ve školní praxi s otázkou, jak organizačně a metodicky zvládnout takovou výuku a jaký edukační efekt tato výuka přináší.

4. Učitelé
Chceme zkoumat, jakým způsobem reagují na BOV s ICT učitelé. Navazujícím cílem bude zjistit, jak učitelé přijímají tzv. „inovaci dvojího druhu“ – nasazení ICT a změnu stylu výuky orientací na BOV, zvláště tehdy, pokud přichází najednou. Otázkou bude, jak učitelé vnímají její inovativnost, nakolik se ztotožní s představou, že BOV umožňuje kvalitnější vzdělávání než tradiční přístup, nakolik tomuto přístupu rozumí a jsou schopni aplikovat takové úlohy ve své výuce, nakolik jsou schopni takové úlohy vytvářet nebo objevovat ve kurikulu své výuky.