BOVMI - Badatelsky orientovaná výuka matematiky a informatiky s podporou technologií

Řešitelský tým

Řešitel

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.
pech@pf.jcu.cz

Další členové řešitelského týmu

Akademičtí pracovníci

Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
hasek@pf.jcu.cz

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
vanicek@pf.jcu.cz

Studenti doktorského a magisterského studia

Mgr. Lenka Činčurová

Mgr. Martin Gűnzel

Mgr. Jiří Kopecký

Mgr. Jan Hoffman

Mgr. Michala Křížová

Mgr. Václav Šimandl

Mgr. Radka Štěpánková

Bc. Tereza Suchopárová

Bc. Antonín Hraníček