Vol. 20 (2012), No. 1, February 2013

Content

Author Redakce
Abstract Not available
Article Download

Normal subhypergroups of hypergroups of ordinary linear second-order di fferential operators

Author J. Chvalina, Š. Křehlík
Abstract Not available
Article Download

Zobecnění některých množin bodů daných vlastností z roviny do prostoru

Author J. Jareš
Abstract Not available
Article Download

Analýza maturitních příkladů z matematiky z roku 1906 a jejich srovnání s úlohami státní maturitní zkoušky 2011

Author H. Mahnelová, M. Klarovičová, K. Mareš, J. Šuk
Abstract Not available
Article Download

Jak velká je třetina koule?

Author L. Samková
Abstract Not available
Article Download

Možnosti grafických výstupů ze sémantického diferenciálu v programovém balíku OCTAVE

Author M. Šerý, H. Binterová
Abstract Not available
Article Download

Využití grafů při řešení úloh ze stochastiky

Author R. Štěpánková
Abstract Not available
Article Download

Vizuální důkazy ve výuce matematiky

Author I. Štrausová
Abstract Not available
Article Download

Pohled do historie finanční matematiky

Author J. Zahradník
Abstract Not available
Article Download