O konferenci

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a Společnost učitelů matematiky JČMF pořádají čtvrtou konferenci*

Užití počítačů ve výuce matematiky


Logo konference UPVM

Akce je akreditována MŠMT ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů.

Cílem této konference je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nad těmito okruhy otázek:

 • role počítače ve vyučování matematiky
 • vliv počítače na obsah vyučování
 • role učitele při výuce podporované počítačem

Referáty a diskuse k uvedeným tématům budou probíhat v sekcích:

 1. obecné otázky užití počítačů ve výuce matematiky
 2. dynamické systémy ve výuce matematiky (Cabri, Cinderella, Sketchpad, …)
 3. systémy počítačové algebry (Derive, Maple, Mathematica, …)
 4. ostatní matematický software v různých matematických disciplínách

V rámci konference proběhnou workshopy pro začátečníky i pokročilé k používání softwaru: Cabri, Derive, Maple, Mathematica aj.

Programový výbor:

 • doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.
 • doc. RNDr. Jaroslav HORA, CSc.
 • doc. Ph.Dr. Alena HOŠPESOVÁ, Ph.D.
 • Prof. Dr. Ulrich KORTENKAMP
 • prof. RNDr. Pavel PECH, CSc.
 • RNDr. Vladimíra PETRÁŠKOVÁ, Ph.D.

Organizační výbor:

 • RNDr. Helena BINTEROVÁ, Ph.D.
 • Marek DVOROŽŇÁK
 • Mgr. Roman HAŠEK, Ph.D.
 • Václav KOCUM
 • prof. RNDr. Pavel PECH, CSc.
 • RNDr. Vladimíra PETRÁŠKOVÁ, Ph.D.
 • RNDr. Jan ZAHRADNÍK*: Akce je akreditována MŠMT ČR (č. 9002/2009-25-161) jako součást dalšího vzdělávání učitelů.