Kontaktní adresa:


RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
PF JU v Č. Budějovicích
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

tel. 604 978 864
e-mail: hbinter@pf.jcu.cz