Vložné a stravování:


Vložné činí 1 000 Kč. Ve vložném jsou zahrnuty, mimo jiné, náklady na sborník, pronájem počítačových učeben, odměny zahraničním lektorům a občerstvení.

Úhrada vložného předem na účet pobočky Raiffeisen bank 1000030677/5500, jako variabilní symbol platby uvádějte kód účastníka, který vám bude generován při závazné registraci. Potvrzení o zaplacení vložného předloží účastník při registraci na konferenci.

Název příjemce: Jednota českých matematiků a fyziků
Úplný název příjemce: Jednota českých matematiků a fyziků pobočka České Budějovice
Ulice a číslo příjemce: Jeronýmova 10
Město příjemce: České Budějovice
Stát příjemce: Česká republika
Číslo účtu příjemce: 1000030677/5500
Swiftový kód: RZBCCZPP
IBAN kód: CZ84 5500 0000 0010 0003 0677
Název banky: Raiffeisenbank a.s.
Úplný název banky: Raiffeisenbank a.s.
Město banky: České Budějovice (pobočka), hlavni sídlo: Praha
Stát kde sídli banka: Česká republika

Platit je možné i hotově při registraci (za zvýšené vložné 1 200 Kč). Nabídka ubytování.


Rezervaci ubytování si účastníci provedou sami. Rezervace zvýhodněné nabídky ubytování je časově omezená!