Plenární přednášky:


Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
(FPE ZČU, Plzeň)

Historie a současnost počítačového dokazování


Prof. Dr. Ulrich Kortenkamp
(univ. Karlsruhe, Německo)

Interactive Geometry for Teaching Mathematics


RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
(PF JU, České Budějovice)

Multimediální pomůcka pro výuku finanční matematiky


PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D
(PF JU, České Budějovice)

Projekty ve výuce matematiky s využitím technologií