O konferenci

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a Společnost učitelů matematiky JČMF pořádají pátou konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky.

Akce je akreditována MŠMT ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů.

Cílem této konference je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nad těmito okruhy otázek:

 • role počítače ve vyučování matematiky
 • vliv počítače na obsah vyučování
 • role učitele při výuce podporované počítačem
 • vliv počítače na rozvoj matematické a finanční gramotnosti.

Referáty a diskuse k uvedeným tématům budou probíhat v sekcích:

 1. obecné otázky užití počítačů ve výuce matematiky
 2. dynamické systémy ve výuce matematiky (GeoGebra, Cabri, GEONExT, …)
 3. systémy počítačové algebry (Derive, Maple, Mathematica, Maxima, …)
 4. ostatní matematický software v různých matematických disciplínách.

V rámci konference proběhnou workshopy pro začátečníky i pokročilé k používání softwaru: GeoGebra, wxMaxima, Maple aj.

Programový výbor:

 • Dr. Markus HOHENWARTER
 • Prof. RNDr. Jaroslav NEŠETŘIL, DrSc.
 • RNDr. Vladimíra PETRÁŠKOVÁ, Ph.D.
 • doc. Ph.Dr. Alena HOŠPESOVÁ, Ph.D.
 • doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.
 • prof. RNDr. Pavel PECH, CSc.
 • doc. RNDr. Jaroslav HORA, CSc.

Organizační výbor:

 • RNDr. Helena BINTEROVÁ, Ph.D.
 • Mgr. Roman HAŠEK, Ph.D.
 • prof. RNDr. Pavel PECH, CSc.
 • RNDr. Vladimíra PETRÁŠKOVÁ, Ph.D.
 • RNDr. Jan ZAHRADNÍK
 • RNDr. Libuše SAMKOVÁ, Ph.D.