Kontakty

RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
PF JU v Č. Budějovicích
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

Tel.: 604 978 864
E-mail: hbinter@pf.jcu.cz