Vložné

Vložné činí 600 Kč pro členy JČMF, 700 Kč pro ostatní účastníky. Ve vložném jsou zahrnuty, mimo jiné, náklady na sborník, pronájem počítačových učeben, odměny zahraničním lektorům a občerstvení.

Úhrada vložného předem na účet pobočky JČMF v Českých Budějovicích 234512519/0300 (ČSOB – Poštovní spořitelna), jako variabilní symbol platby uvádějte kód účastníka, který vám je vygenerován při závazné registraci. Potvrzení o zaplacení vložného předloží účastník při registraci na konferenci.

Informace o bankovním spojení
Název příjemce: Jednota českých matematiků a fyziků
Úplný název příjemce: Jednota českých matematiků a fyziků pobočka České Budějovice
Ulice a číslo příjemce: Jeronýmova 10
Město příjemce: České Budějovice
Stát příjemce: Česká republika
Číslo účtu příjemce: 234512519
Kód banky: 0300
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
IBAN : CZ92 0300 0000 0002 3451 2519
Název banky: ČSOB, a.s.
Úplný název banky: Československá obchodní banka, a.s.
Město banky: České Budějovice (pobočka), hlavni sídlo: Praha
Stát kde sídli banka: Česká republika

Platit je možné i hotově při registraci (za zvýšené vložné 700 Kč/člen JČMF, 800 Kč/ostatní).

Rezervaci ubytování si účastníci provedou sami. Rezervace zvýhodněné nabídky ubytování je časově omezená!