Head

KAFT PF JU
PF JU

Veletrh nápadů učitelů fyziky 23Elektronická verze sborníkuTermín konference: 31. 8. – 2. 9. 2018
Prezentace účastníku: 31. 8. 2018 12:00 - 14:00 hod.
Místo prezentace: Budova C, Přírodovědecká fakulta JU
Zahájení: 31. 8. 2018 14:00 hod.
Místo konání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pořadatel: Katedra aplikované fyziky a techniky, Ped. fakulta JU ve spolupráci s JČMF

Akreditace: Konference má udělenou akreditaci MŠMT (č.j. MSMT-970/2018-1-67).

Jedná se o každoroční, mnohaletou a prestižní akci, kterou má v oblibě mnoho učitelů. Jde o mezinárodní konferenci s účastí učitelů z ČR, Slovenska a dalších evropských států. Konference je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol vzdělávající žáky anebo připravující budoucí učitele fyziky, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami ze všech oblastí fyziky a motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

Předpokládáme vystoupení zaměřená na výuku na základní škole, výuku na středních a vysokých školách, vystoupení studentů doktorských studijních programů. Preferovány budou příspěvky orientované na experimentální činnost a inovace ve výuce fyziky. Na základě doporučení programového výboru mohou být některá vystoupení prezentována formou posteru.


Sponzoři

Avmedia

Fyzika

Nadace