Welcome
    
Tématické plány Literatura pro webmastery Požadavky k zápočtu Přihláška ke zkoušce Výsledky zápočtových testů Témata diplomových prací Zajímavé diplomové práce Publikační činnost Záložky Fonotéka Můj W@P na http://www.pf.jcu.cz/pepe/wap/
Moje první knížka z r. 2001 - Tvorba WWW a WAP - je již vyprodána   Moje druhá knížka - Jazyky XHTML, DHTML, CSS a WML - vyšla v r. 2006, koupit si ji můžete za pouhých :-) 199,- Kč např. ve Zlatém klasu na Lanovce, v Besedě na Sadech, v Rammu v Žižkově ulici nebo přímo v prodejně nakladatelství Kopp v Šumavské ulici (u nemocnice). Vše v Č. Budějovicích, on-line shop na www.kopp.cz. Obálku této knížky vytvořil Petr Pexa ml. (* 1990)
Oficiální Web obce Tučapy Sbor dobrovolných hasičů Tučapy Extract starý Extract Led Zeppelin Tribute Cestovní kancelář Benetour Katedra informatiky PF JU VSK Slávia PF JU Bonsai Praktické příklady do výuky Lewa´s web - autorem je Petr Pexa ml. (*1990)
Můj Skype status (petr.pexa)   E-mail Kontakty Můj ICQ status (331 829 487)
    návštěv  •   on-line      

QR kód
Poslední úprava:
© 1995-2012 pepe

Testování prohlížečů Chrome, Firefox, Opera, Safari a Explorer
    Průběžně jsou stále zveřejňovány nové verze nejpoužívanějších internetových prohlížečů Chrome, Firefox, Opera a Explorer. Téměř každá taková nová verze má většinou implementovánu lepší podporu nových jazyků či technologií, určených pro tvorbu webových stránek (např XHTML 1.1, HTML5, CSS3, DOM apod.) a tím je zajištěno, že mnohé efekty, které dříve nebylo možné vzhledem k jejich rozdílné podpoře v jednotlivých prohlížečích použít, se stávají postupně smysluplnými. Mezi výše zmíněné testované prohlížeče jsem také zařadil pro majitele produktů firmy Apple browser Safari, podpora standardů je u něho ovšem stejná s Google Chrome vzhledem k použitému shodnému renderovacímu jádru WebKit.
    Na otestování podpory všech známých problematických prvků Vám nabízím tyto stránky, jejichž cílem je především upozornit na ty efekty, které zatím stále standardně podporovány nejsou. Tak Vám tyto testy pomohou zajistit, aby se Vaše webové stránky zobrazovaly ve všech prohlížečích shodně a především splňovaly schválené standardy (byly tedy validní).
    Zatím zde najdete téměř stovku testů, které jsou tematicky rozděleny do samostatných testovacích souborů. Pro začínající webmastery jsou všechny CSS příklady v jednodušších a syntakticky lépe pochopitelných in-line stylech, profesionálům samozřejmě nemusím připomínat použití deklarace CSS v externím přilinkovaném souboru.
    Výběr z těchto testů můžete také najít na internetovém portálu Voxcafe, kde jsou ve formě odborných článků průběžně publikovány.


 1. Přehled jednotlivých typů základního kódu webových stránek a testování podpory DTD XHTML 1.1
 2. Přehled jednotlivých typů základního kódu WAPu
 3. Testování podpory problematických prvků pro hlavičku a tělo stránky
 4. Testování podpory problematických prvků pro formátování textu
 5. Testování podpory problematických prvků pro tabulky
 6. Testování podpory zobrazení správných XHTML dokumentů (*.xhtml), nutný Firefox, Opera nebo Safari (vůbec nepodporuje IE!)
 7. Testování podpory zobrazení XML dokumentů (*.xml) a CSS2 vlastností display: table, table-row a table-cell
 8. Testování zobrazování barevných rámečků u tabulek, obrázků a čar
 9. Testování dotted (tečkovaných) rámečků
 10. Testování podpory alternativních stylů
 11. Testování podpory CSS2 vlastnosti position:fixed
 12. Testování podpory CSS2 vlastnosti overflow
 13. Testování podpory CSS2 vlastnosti visibility
 14. Testování podpory pseudotřídy :hover
 15. Testování podpory CSS2 vlastnosti text-shadow
 16. Testování podpory alfa průhlednosti u PNG obrázků
 17. Testování podpory filtrů a CSS3 vlastnosti opacity
 18. Testování podpory zobrazení favicon.ico
 19. Testování podpory elementu <object> s vloženými soubory formátu swf, txt, html, jpg, gif a png
 20. Testování podpory přehrávání multimediálních (audio a video) souborů
 21. Testování podpory směrování odkazů do rámečku <iframe> a <object> atributem target
 22. Testování podpory směrování odkazů do nového okna JavaScriptem
 23. Testování podpory CSS2 pravidla @import
 24. Testování podpory tiskových stylů (CSS2 pravidla @page, @media)
 25. Testování nestandardního zobrazovacího (quirk) módu IE6
 26. Testování standardního zobrazovacího módu
 27. Testování problematického zobrazení mezer pod obrázkem v tabulce
 28. Testování vytvoření prostoru pro obrázek při načítání stránky (podpora vlastností width a height)
 29. Testování podpory vlastností display: list-item a list-style-type: decimal
 30. Testování problematické aktivace odkazu klávesovou zkratkou (atributy accesskey a tabindex, přístupnost webu)
 31. Testování podpory tzv. dynamických fontů (stahování fontů ze serveru při načtení stránky)
 32. Testování podpory CSS3 efektu zaoblených rohů (border-radius)
 33. Testování podpory CSS3 efektu stínu boxu (box-shadow)
 34. Testování podpory mluvených stylů
 35. HTML5 - podpora nových elementů <video> a <audio>
 36. Testování podpory CSS3 efektu rotace (transform)
 37. Testování průhlednosti barvy RGBA modelem
 38. Testování nastavení velikosti obrázku na pozadí stránky
 39. Testování podpory CSS3 efektu gradientu (gradient) new.gif(3 kb)
 40. Test zobrazení 2sloupcového webu v XHTML 1.0 Strict, CSS3 a 5 různými typy menu new.gif(3 kb)
 41. Test zobrazení 2sloupcového webu v HTML5, CSS3 a 5 typy menu new.gif(3 kb)
 42. Test zobrazení 3sloupcového webu v XHTML 1.0 Strict a CSS3 new.gif(3 kb)
 43. Test zobrazení 3sloupcového webu v HTML5 a CSS3 new.gif(3 kb)
 44. Vložení menu do stránek z externího souboru pomocí php funkce include, elementu <iframe> a <object> new.gif(3 kb)

        :: Výsledky testování


Poslední aktualizace: