Důležité termíny

  • 20. 9. 2015 – Zaslání anotace příspěvku (minimálně 800 znaků, maximálně 1500 znaků, počítáno bez mezer).
  • do 30. 9. 2015 – Vyrozumění o přijetí příspěvku na konferenci.
  • do 30. 9. 2013 – Uhrazení zvýhodněného vložného 700 Kč, pro členy JČMF 600 Kč. Po tomto termínu činí vložné 800 Kč, pro členy JČMF 700 Kč.
  • 5. 11. 2015 v 10 hodin – Zahájení konference
  • do 24. 11. 2015 – Odevzdání příspěvku do sborníku konference.