Sborník

Sborník příspěvků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

ISBN 978-80-7394-549-7

[Sborník ve formátu PDF]