O konferenci

Sedmou konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky pořádají Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a  Společnost učitelů matematiky JČMF.

Akce je akreditována MŠMT ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů.

Cílem této konference je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nad těmito okruhy otázek:

 • role počítače ve vyučování matematiky
 • vliv počítače na obsah vyučování
 • role učitele při výuce podporované počítačem
 • vliv počítače na rozvoj matematické a finanční gramotnosti.

Referáty a diskuse k uvedeným tématům budou probíhat v sekcích:

 1. obecné otázky užití počítačů ve výuce matematiky
 2. dynamické systémy ve výuce matematiky (Cabri, Cinderella, GeoGebra, …)
 3. systémy počítačové algebry (Maple, Mathematica, wxMaxima, …)
 4. ostatní matematický software, interaktivní tabule a dotyková zařízení v různých disciplínách aplikujících matematické postupy (fyzika, finanční matematika, STEM aj.).

V rámci konference proběhnou workshopy pro začátečníky i pokročilé k používání matematického softwaru, např. GeoGebra, Geometry Expressions, wxMaxima, Maple aj.

Programový výbor:

 • doc. RNDr. Helena BINTEROVÁ, Ph.D.
 • doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.
 • Mgr. Roman HAŠEK, Ph.D.
 • prof. RNDr. Pavel PECH, CSc.
 • RNDr. Vladimíra PETRÁŠKOVÁ, Ph.D.
 • Dr. Philip TODD

Organizační výbor:

 • doc. RNDr. Helena BINTEROVÁ, Ph.D.
 • Mgr. Roman HAŠEK, Ph.D.
 • Mgr. Jiří KOPECKÝ
 • prof. RNDr. Pavel PECH, CSc.
 • RNDr. Vladimíra PETRÁŠKOVÁ, Ph.D.
 • Mgr. Hana ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D.
 • RNDr. Jan ZAHRADNÍK