Kontakt

RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D.
PF JU v Č. Budějovicích
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

E-mail: mhrubesova@pf.jcu.cz

Tel.: +420 387 773 092