Workshopy

New features in GeoGebra (Tento workshop se z důvodu onemocnění autora bohužel nebude konat)
Andreas Lindner
Pädagogische Hochschule OÖ, Linz
[Anotace]
Poznámka: Pro aktivní účast na workshopu je nutné mít vytvořený profil na www.geogebra.org. Autor rovněž doporučuje přinést si svůj notebook a chytrý telefon.  

Vzdělávací viněty ve výuce matematiky
Libuše Samková
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
[Anotace]

Kalkulátor CASIO Classwiz a jeho možnosti ve výuce
Pavel Vakoč
FAST ČR, a.s.
[Anotace]

Online výlety s GeoGebrou
Šárka Voráčová
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
[Anotace]

Matematické prechádzky
Silvia Haringová
Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre
[Anotace]

Soubor kratších workshopů věnovaných STEAM vzdělávání od autorů z Johannes Kepler University, Linz , které navazují na přednášku prof. Zsolta Laviczy:

Poly-Universe as a STEAM educational game
Eva Ulbrich, Branko Anđić, Zsolt Lavicza
[Anotace]

Logifaces
Eva Ulbrich, Branko Anđić, Julia Handl, Zsolt Lavicza
[Anotace]

STEM Upgrade
Eva Ulbrich, Branko Anđić, Zsolt Lavicza
[Anotace]

STEAMTeach Workshop: User-generated Microgames for Supporting STEAM Learning
Imam Fitri Rahmadi, Tony Houghton, Zsolt Lavicza
[Anotace]

Poznámka k workshopům od zahraničních autorů: Workshopy budou vedeny v angličtině, s přítomností českých asistentů připravených pomoci překladem či radou.