Seznam přihlášených a jejich příspěvků

Jméno a příjmení Příspěvek
Alžběta Bachurová Bc. bez příspěvku
Šárka Baronová Mgr. bez příspěvku
Václav Bendl bez příspěvku
Eliška Beránková Mgr. bez příspěvku
Lucie Beránková Mgr. bez příspěvku
Daniela Bímová Mgr., Ph.D. Kde nepomáhají virtuální animace, mohou pomoci 3D modely
Bohuslav Bohdal Mgr. bez příspěvku
Jiří Břehovský Mgr., Ph.D. Kombinatorika v geometrii? Žádný problém.
František Bubeník Doc. RNDr. CSc. Distanční výuka matematiky na Fakultě stavební ČVUT Praha
Štěpán Buzek Bakalář bez příspěvku
Jana Cachová Řešení úloh ve čtvercové a trojúhelníkové mříži pohledem GeoGebra Classroom
Miroslav Codl Mgr. bez příspěvku
Zdeňka Crkalová RNDr. bez příspěvku
Adam Čech Mgr. bez příspěvku
Věra Červenková Mgr. bez příspěvku
Tomáš Daněk Mgr. bez příspěvku
Lenka Dedková Mgr. bez příspěvku
Jana Doležalová Mgr. bez příspěvku
Klára Drsová Mgr. bez příspěvku
Zoltán Fehér RNDR. PhD. Porovnanie výsledkov študentov podľa kontextu úlohy v teste z výrokovej logiky
Věra Ferdiánová Rozšířená realita ve vybraných úlohách stereometrie
Jan Fiala RNDr. PhDr. Ph.D. Simulace hodu kostkou v programu GeoGebra
Radka Fialová Mgr. bez příspěvku
Stanislav Fiedler Mgr. bez příspěvku
Lukáš Filip Mgr. bez příspěvku
Ilona Fořtová RNDr. bez příspěvku
Eduard Fuchs Doc. RNDr. CSc. bez příspěvku
Štefan Gubo RNDr., PhD. Úspešnosť žiakov stredných škôl na Slovensku i v Maďarsku v riešení úloh z informatiky testu STEM - výsledky pilotného prieskumu
Silvia Haringová Mgr. Matematické prechádzky (workshop)
Roman Hašek bez příspěvku
Viktor Heřmánek Mgr. bez příspěvku
Jana Hnatová RNDr. PhD. Multimediálna podpora edukačnej aktivity v matematike technológiou rozšírenej reality
Pavla Hniličková Mgr bez příspěvku
Jan Hoffman Mgr. bez příspěvku
Martin Holeček bez příspěvku
Jaroslava Honsová Mgr. bez příspěvku
Jaroslav Hora doc. RNDr. CSc. Eulerova faktorizační metoda
Václav Horázný Ing. bez příspěvku
Hana Hrazánková Mgr. bez příspěvku
Marika Hrubešová RNDr., Ph.D. Kahoot v hodinách matematiky
Miroslava Huclová PhDr., Ph.D. Efektivita výuky středové souměrnosti při vzdělávání distančním způsobem
Eva Hynková Mgr. bez příspěvku
Zdeněk Chalupa Mgr. bez příspěvku
Marie Chodorová RNDr., Ph.D. bez příspěvku
Antonín Jančařík doc. RNDr., Ph.D. Edubo – EDUkační platforma pro Bezpečnou On-line výuku
Hana Jano Mgr. bez příspěvku
Ladislav Jaruska Mgr., PhD. Skúmanie úspešnosti študentov aplikovania výrokovej logiky pri riešení úloh s fyzikálnym a reálnym kontextom
Jana Kalová bez příspěvku
Martin Kazda Ph.D. Zpracování odborné práce žákem SŠ na téma finanční gramotnosti
Marek Kobera Mgr. Bc. Ph. D. Stav inovací ve výuce matematiky na jihočeských středních školách
Darina Kocourková Mgr. bez příspěvku
Helena Koldová doc. RNDr., Ph.D. workshop STEM
Petra Konečná RNDr., Ph.D. bez příspěvku
Soňa Königsmarková Mgr., Mgr. bez příspěvku
Jiří Kopecký Mgr. bez příspěvku
Kateřina Körnerová bez příspěvku
Pavel Kraus Ing. bez příspěvku
Radek Krulec Mgr. bez příspěvku
Eva Kubáková Mgr bez příspěvku
Božena Kunová Mgr. bez příspěvku
Andreas Lindner Mag. New features in GeoGebra (workshop)
Ivana Lorencová Ing bez příspěvku
Petr Luksch Mgr. bez příspěvku
Leni Lvovská Mgr., Ph.D. 3D tisk a jeho uplatnění na základních a středních školách
Hana Mahnelová Mgr., Ph.D. bez příspěvku
Lukáš Másilko Mgr. Distanční výuka vysokoškolské matematiky badatelsky?
Michaela Mašková Mgr. bez příspěvku
Jiří Merta Mgr. Využití počítačů při výuce žáků s tělesným postižením
Martin Michálek Mgr. bez příspěvku
Denisa Mojžíšová Bc. bez příspěvku
Martin Novák Mgr. bez příspěvku
Zdeněk Novák Mgr bez příspěvku
Jitka Nováková Mgr. Využití GeoGebry při distanční výuce matematiky na ZŠ a SŠ
Kateřina Nováková bez příspěvku
Miroslava Nováková bez příspěvku
Zdeněk Novotný Ing. GeoGebra v distanční výuce geometrie na základní škole pohledem začínajícího učitele
Věra Olšáková PhDr. bez příspěvku
Kamila Ondráčková Mgr. bez příspěvku
Zuzana Pátíková Mgr., Ph.D. Zkušenost s výukou určitého integrálu s využitím IT
Pavel Pech prof. RNDr. CSc. upřesním později
Jaroslava Peřinová Mgr. bez příspěvku
Patrik Peška RNDr., Ph.D. bez příspěvku
Vladimíra Petrášková doc. RNDr. Výukové metody vhodné k pěstování finanční gramotnosti
Petra Pirklová Mgr., Ph.D. Mathematikus – prostředek ke zdokonalování prostorové představivosti
Martin Plinta bez příspěvku
Pavel Poláček Mgr. bez příspěvku
Eva Pomykalová RNDr. bez příspěvku
Jakub Poruba Mgr. Dynamické prvky v GeoGebře při konstrukci kuželoseček
Eva Pravdová Mgr. bez příspěvku
Hana Procházková Mgr. bez příspěvku
Martina Procházková Bc. Příspěvek s dr. Ferdiánová
Olga Procházková Mgr. bez příspěvku
Monika Prokešová Mgr. bez příspěvku
Kamila Průdková Bc. Regiomontanův problém – řešení užitím dynamických appletů programu GeoGebra
Alena Pulkertová bez příspěvku
Jakub Rejthar Mgr. bez příspěvku
Jiří Ringel Mgr. bez příspěvku
Jarmila Robová doc. RNDr. CSc. bez příspěvku
Olga Robová Mgr. bez příspěvku
Přemysl Rosa bez příspěvku
Martin Rozhoň Mgr. bez příspěvku
Lenka Rýparová Mgr., Ph.D. bez příspěvku
Iveta Saláková Mgr. bez příspěvku
Soňa Samcová Mgr. bez příspěvku
Libuše Samková Vzdělávací viněty ve výuce matematiky (workshop)
Lubomír Sedláček Mgr. Ph.D. bez příspěvku
Josef Scháněl Mgr. bez příspěvku
Iva Skybová Mgr. bez příspěvku
Barbora Sováková bez příspěvku
Daniela Stachová bez příspěvku
Petra Surynková RNDr., Ph.D. 3D tisk a výuka geometrie
Luboš Sýkora Mgr. bez příspěvku
Jan Šafařík Mgr. et Mgr., Ph.D. GeoGebra kniha „Sbírka zkouškových příkladů z konstruktivní geometrie“
Radek Šmíd Mgr. Pomůcka pro výuku řezů těles
Irena Štrausová Mgr., Ph.D. bez příspěvku
Vladimir Tesař Mgr. Užití abaku v počítači ve výuce matematiky
Pavel Tlustý prof., RNDr., CSc. bez příspěvku
Dana Vacková bez příspěvku
Petr Vach Mgr. bez příspěvku
Pavel Vakoč Ing. Využití kalkulátorů při výuce matematiky
Jana Vandrovcová Mgr. bez příspěvku
Jiří Vaníček Informatická verze matematického klokana
Daniela Velichová doc. RNDr. CSc. 3D učebnica geometrie
Lukáš Vízek Řešení úloh ve čtvercové a trojúhelníkové mříži pohledem GeoGebra Classroom
Klára Vocetková Mgr. Počítačem podporované hodnocení v matematice
Martin Vondrášek Mgr. bez příspěvku
Naďa Vondrová prof. RNDr. Ph.D. bez příspěvku
Šárka Voráčová Mgr., Ph.D. Online výlety s GeoGebrou (workshop)
Jana Vysoká RNDr., Ph.D. bez příspěvku
Patrik Wittek Bc. bez příspěvku
Lenka Zalabová doc. bez příspěvku
Eva Zelendová RNDr., Ph.D. bez příspěvku
Blanka Zelenková Mgr. bez příspěvku

Celkem 133 účastníků.