Anotace přednášek

Jméno a příjmení Příspěvek
Daniela Bímová Mgr., Ph.D. Kde nepomáhají virtuální animace, mohou pomoci 3D modely
Jiří Břehovský Mgr., Ph.D. Kombinatorika v geometrii? Žádný problém.
František Bubeník Doc. RNDr. CSc. Distanční výuka matematiky na Fakultě stavební ČVUT Praha
Jana Cachová Řešení úloh ve čtvercové a trojúhelníkové mříži pohledem GeoGebra Classroom
Zoltán Fehér RNDR. PhD. Porovnanie výsledkov študentov podľa kontextu úlohy v teste z výrokovej logiky
Věra Ferdiánová Rozšířená realita ve vybraných úlohách stereometrie
Jan Fiala RNDr. PhDr. Ph.D. Simulace hodu kostkou v programu GeoGebra
Štefan Gubo RNDr., PhD. Úspešnosť žiakov stredných škôl na Slovensku i v Maďarsku v riešení úloh z informatiky testu STEM - výsledky pilotného prieskumu
Silvia Haringová Mgr. Matematické prechádzky (workshop)
Jana Hnatová RNDr. PhD. Multimediálna podpora edukačnej aktivity v matematike technológiou rozšírenej reality
Jaroslav Hora doc. RNDr. CSc. Eulerova faktorizační metoda
Marika Hrubešová RNDr., Ph.D. Kahoot v hodinách matematiky
Miroslava Huclová PhDr., Ph.D. Efektivita výuky středové souměrnosti při vzdělávání distančním způsobem
Antonín Jančařík doc. RNDr., Ph.D. Edubo – EDUkační platforma pro Bezpečnou On-line výuku
Ladislav Jaruska Mgr., PhD. Skúmanie úspešnosti študentov aplikovania výrokovej logiky pri riešení úloh s fyzikálnym a reálnym kontextom
Martin Kazda Ph.D. Zpracování odborné práce žákem SŠ na téma finanční gramotnosti
Marek Kobera Mgr. Bc. Ph. D. Stav inovací ve výuce matematiky na jihočeských středních školách
Helena Koldová doc. RNDr., Ph.D. workshop STEM
Andreas Lindner Mag. New features in GeoGebra (workshop)
Leni Lvovská Mgr., Ph.D. 3D tisk a jeho uplatnění na základních a středních školách
Lukáš Másilko Mgr. Distanční výuka vysokoškolské matematiky badatelsky?
Jiří Merta Mgr. Využití počítačů při výuce žáků s tělesným postižením
Jitka Nováková Mgr. Využití GeoGebry při distanční výuce matematiky na ZŠ a SŠ
Zdeněk Novotný Ing. GeoGebra v distanční výuce geometrie na základní škole pohledem začínajícího učitele
Zuzana Pátíková Mgr., Ph.D. Zkušenost s výukou určitého integrálu s využitím IT
Pavel Pech prof. RNDr. CSc. upřesním později
Vladimíra Petrášková doc. RNDr. Výukové metody vhodné k pěstování finanční gramotnosti
Petra Pirklová Mgr., Ph.D. Mathematikus – prostředek ke zdokonalování prostorové představivosti
Jakub Poruba Mgr. Dynamické prvky v GeoGebře při konstrukci kuželoseček
Martina Procházková Bc. Příspěvek s dr. Ferdiánová
Kamila Průdková Bc. Regiomontanův problém – řešení užitím dynamických appletů programu GeoGebra
Libuše Samková Vzdělávací viněty ve výuce matematiky (workshop)
Petra Surynková RNDr., Ph.D. 3D tisk a výuka geometrie
Jan Šafařík Mgr. et Mgr., Ph.D. GeoGebra kniha „Sbírka zkouškových příkladů z konstruktivní geometrie“
Radek Šmíd Mgr. Pomůcka pro výuku řezů těles
Vladimir Tesař Mgr. Užití abaku v počítači ve výuce matematiky
Pavel Vakoč Ing. Využití kalkulátorů při výuce matematiky
Jiří Vaníček Informatická verze matematického klokana
Daniela Velichová doc. RNDr. CSc. 3D učebnica geometrie
Lukáš Vízek Řešení úloh ve čtvercové a trojúhelníkové mříži pohledem GeoGebra Classroom
Klára Vocetková Mgr. Počítačem podporované hodnocení v matematice
Šárka Voráčová Mgr., Ph.D. Online výlety s GeoGebrou (workshop)

Celkem 42 účastníků.