Vložné a stravování

Vložné

Zvýhodněné vložné při registraci do 11. října 2021 činí

900 Kč, pro členy JČMF 800 Kč.

Plné vložné při registraci po 11. říjnu 2021 činí

1000 Kč, pro členy JČMF 900 Kč.

Ve vložném jsou zahrnuty, mimo jiné, náklady na sborník, zvané přednášky, pronájem počítačových učeben, konferenční materiály a občerstvení.

Vystavení faktury

Zálohová faktura s platebními údaji je generována automaticky po registraci na stránce konference. Vlastní fakturu jako daňový doklad obdrží účastník při registraci v místě konference, případně mu bude poslána elektronicky.

Platba v hotovosti

Platit je možné i hotově při registraci v místě konání konference.

Stravování

Vzhledem k tomu, že se konference koná v centru Českých Budějovic, není pro účastníky zajištěno stravování. Účastníci se proto budou stravovat v restauracích, kterých se v blízkosti konání konference nachází velké množství. V níže uvedené mapce nalezte výběr možností doporučený organizačním výborem konference.