Plenární přednášky

Various uses of digital technology: the example of dynamic geometry
doc. Jana Trgalová, Ph.D.
Université Claude Bernard Lyon
[Anotace] (přednáška bude pronesena ve slovenštině)

Opportunities to integrate technologies into classrooms through a STEAM education approach
Univ.-Prof. Zsolt Lavicza, Ph.D.
Johannes Kepler Universität Linz
[Anotace]

K čemu je matematikovi počítač (Přednáška docenta Rokyty se z důvodu jeho onemocnění bohužel nebude konat. Místo ní bude uvedena přednáška "Matematika ve světě kolem nás" prof. Pavla Tlustého)
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
[Anotace]

Matematika ve světě kolem nás
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
[Anotace]

Mluvení a řeč těla
RNDr. Zdeňka Crkalová
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
[Anotace]