Zajímavé diplomové a závěrečné absolventské práce studentů PF JČU a SVOŠ v Českých Budějovicích

Obor Výpočetní technika  


    Chcete-li zveřejnit svou diplomovou práci na webserveru PF JČU nebo SVOŠ, stačí mi přinést či poslat váš text nejlépe ve formátu MS Word. Protože kvůli velkému rozsahu textu provádím pouze převod do HTML formátu v MS Office a některé nejnutnější úpravy, je možné samozřejmě zveřejnit i vaší vlastní, určitě kvalitnější, HTML verzi.

Pravidla sazby diplomových prací  vypracoval kolega  Pepe pepe@pf.jcu.cz