Důležité termíny

  • 16. 10. 2017 – Zaslání anotace příspěvku (minimálně 800 znaků, maximálně 1500 znaků, počítáno bez mezer).
  • do 20. 10. 2017 – Vyrozumění o přijetí příspěvku na konferenci.
  • do 16. 10. 2017 – Uhrazení zvýhodněného vložného 800 Kč, pro členy JČMF 700 Kč. Po tomto termínu činí vložné 900 Kč, pro členy JČMF 800 Kč.
  • 9. 11. 2017 v 10 hodin – Zahájení konference
  • do 11. 12. 2017 – Odevzdání příspěvku do sborníku konference.