Úvod

Toto je archivní stránka, možná hledáte Aktuální ročník konference UPVM.

Ve dnech od 9. do 11. listopadu 2017 pořádaly Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Společnost učitelů matematiky JČMF a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice v pořadí 8. ročník konference Užití počítačů ve výuce matematiky.

Práce žáků na počítači

Konference je akreditována MŠMT ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů, č. j. 16710/2015-1-477.

Konference se koná jednou za dva roky a jejím cílem je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nejenom nad těmito tématy:

  • role počítače ve vyučování matematiky,
  • vliv počítače na obsah vyučování,
  • role učitele při výuce podporované počítačem,
  • vliv počítače na rozvoj matematické a finanční gramotnosti,
  • současné pojetí výuky matematiky.

Referáty a diskuse k uvedeným tématům budou probíhat v sekcích:

  1. obecné otázky výuky matematiky,
  2. dynamické systémy ve výuce matematiky (GeoGebra, Sketchometry, …),
  3. systémy počítačové algebry (Maple, Mathematica, wxMaxima, …),
  4. ostatní matematický software, interaktivní tabule a dotyková zařízení v různých disciplínách aplikujících matematické postupy (fyzika, finanční matematika, disciplíny STEM aj.).

V rámci konference proběhnou workshopy pro začátečníky i pokročilé k používání matematického softwaru, např. GeoGebra, wxMaxima aj.

Akce je akreditována MŠMT ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů.